Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávaniaZMLUVY

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

VÝZVY


17.9.2019.
Dňa 17.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.9.2019 do 07:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.