Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávaniaZMLUVY

FAKTÚRY

OBJEDNÁVKY

VÝZVY

20. 11. 2020
Dňa 20.11.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.11.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
26. 10. 2020
Dňa 26.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena potrubia teplej vody" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.11.2020 do 10:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

18. 08. 2020
Dňa 18.08.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strešného plášťa"“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 03.09.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

 

17. 09. 2019
Dňa 17.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.9.2019 do 07:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie