• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Usmernenie_k_informovaniu_dotknutych_osob_v_zmluvach.docx

  ZMLUVY

  FAKTÚRY

  OBJEDNÁVKY

  VÝZVY

  Oprava zatečených tried v budove školy
  Dňa 25.08.2020 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 41700– WYP, Vestník č. 198/2021–25.08.2021:„Oprava zatečených tried v budove školy“ s termínom predloženia ponúk do 20.09.2021 do 08:30 hod.
  Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.


   

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.