• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Usmernenie_k_informovaniu_dotknutych_osob_v_zmluvach.docx

  ZMLUVY

  FAKTÚRY

  OBJEDNÁVKY

  VÝZVY

  Oprava zatečených tried v budove školy
  Dňa 25.08.2020 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 41700– WYP, Vestník č. 198/2021–25.08.2021:„Oprava zatečených tried v budove školy“ s termínom predloženia ponúk do 20.09.2021 do 08:30 hod.
  Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.


   

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje