• O nás

  • Milí rodičia. 

   Neviete sa rozhodnúť, ktorá škola je pre vaše dieťa najlepšia?

   Nemusíte ďalej hľadať. Neváhajte a pripojte sa k našej školskej “rodine”.

   Naša škola ponúka okrem kvalitného vzdelávania aj pestrú paletu záujmových činností.

    

   Ponúkame študentom jedinečnú možnosť absolvovať v rámci vyučovacieho procesu tréningové jednotky všestrannej športovej prípravy , najrozsiahlejšej vo východoslovenskom regióne. Športová príprava prebieha pod vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov nielen v rámci hlavných špecializácií ako sú futbal, basketbal a florbal, ale taktiež prebieha aj odborný tréningový proces všeobecného zamerania akým je plávanie, atletika, gymnastika, športové hry a iné, v kvalitných priestorových podmienkach s využitím najmodernejšieho materiálno-technického zabezpečenia. Škola disponuje futbalovým ihriskom s umelým trávnikom a zrekonštruovanými telocvičňami.

    

   Okrem súčinnosti športovej prípravy a vyučovacieho procesu škola ponúka aj plynulé prepojenie tréningového procesu na klubovej úrovni v poobedňajších hodinách. V rámci dlhodobej koncepcie prepojenia vyučovacieho procesu, všestrannej športovej prípravy a tréningového procesu na klubovej úrovni ,s možnosťou uplatniť sa v regionálnych alebo reprezentačných výberoch, je štúdium na našej škole výborným predpokladom ku správnemu vývoju mladého, zdravého a úspešného hráča, športovca, ale predovšetkým človeka. 

    

   V rámci telesnej a športovej prípravy žiakov a športových krúžkov, sa študenti môžu stretnúť s nasledujúcimi učiteľmi a trénermi:

   Patrik Pelegrin

   učiteľom telesnej a športovej výchovy. Taktiež pôsobí ako tréner športovej prípravy na Súkromnej strednej športovej škole Užhorodskej 39. Venuje sa trénerskej a metodickej činnosti v oblasti talentovanej mládeže. Je trénerom florbalu vo florbalovom klube Florko Košice. Je tiež lektorom vzdelávania pre Slovenský zväz florbalu v Bratislave. V súčasnosti je

   Radoslav Školník

   Je držiteľom trénerskej licencie UEFA A vydanej Slovenským futbalovým zväzom. V minulosti pôsobil na pozíciách asistenta trénera a trénera vo futbalových kluboch FC Košice a FC Košice – Barca. Počas profesionálnej hráčskej kariéry (2000 – 2009) sa zúčastnil 263 ligových zápasov v najvyššej futbalovej súťaži.

   Martin Sciranka

   Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. V minulosti bol členom zápasníckych klubov: TJ Lokomotíva Košice, ZK Dunajplavba Bratislava, ZK Vihorlat Snina, ZK Košice 1904, TJ Sokol Vítkovice. V súčasnosti je členom TJ Dukla Trenčín. Na majstrovstvách Európy sa v minulosti umiestnil na 12. a 19. mieste. V súťažiach družstiev získal titul majstra SR šesťkrát. Majstrom SR vo voľnom grécko – rímskom štýle sa stal sedemkrát.

   Zuzana Škvareková

   Je basketbalistkou a športu sa venuje od svojich 15 rokov. V minulosti sa venovala trojboju (plávanie, atletika, streľba). Zvažovala sj profesionálne plávanie. Nakoniec si však zvolila basketbal. Počas profesionálnej kariéry hrávala Európsku ligu v Ružomberku, ale aj v talianskom Priole. V tíme basketbalistiek Delty patrila k oporám družstva. Po finálovej sérii v Ružomberku dvíhala ako kapitánka košického družstva nad hlavou majstvoskú trofej.

   Marta Soľárová

   Je trénerkou gymnastiky a v súčasnosti u nás pôsobí ako trénerka športovej prípravy žiakov v triedach so zameraním na šport. V minulosti sa so svojou zverenkyňou zúčastnila na gymnastickom sústredení v Atlante, ktoré predchádzalo účasti na letných oplympijských hrách v americkom štáte Georgia v roku 1996.

   Tanečný krúžok ponúka na I. stupni spoznávanie hudby, rytmu a základnú pohybovú prípravu. Žiaci sa naučia základné kroky rôznych tancov. Pre žiakov II. stupňa je vhodný 10 – 12 týždňový tanečný kurz, kde sa žiaci naučia základy tancov s možnosťou pokračovania kurzu a prípadným smerovaním k súťažnému tancovaniu. Tanečný krúžok funguje pod vedením Erika Semana.

   Erik Seman

   Je vyštudovaným fyzioterapeutom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.V súčasnosti je trénerom TC METEOR s viac ako 20-ročnou praxou. Do roku 2008 bol aktívnym tanečníkom. V čase aktívneho pôsobenia bol mnohonásobným finalistom majstrovstiev SR v spoločenských tancoch, akademickým vicemajstrom SR, reprezentantom SR na majstrovstvách svete a Európy.

   Krúžok anglického jazyka pre žiakov I. stupňa v popoludňajších hodinách vedie lektorka anglického jazyka Katie Angelovičová.

   Katie Angelovičová

   Je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove a držiteľkou certifikátu Teaching English to Speakers of other languages. Absolvovala vzdelávanie vo výučbovej metóde EFEECTO, Cambridge Oral Speaking Examiner a množstvo iných tréningov v zahraničí v oblasti výučby anglického jazyka. Venuje sa tiež poskytovaniu metodickej podpory lektorom, vedeniu metodických seminárov a webinárov, tvorbe metodických materiálov a realizácii ukážkových hodín.

    

   Okrem povinného anglického jazyka sa žiaci vzdelávajú aj v jazyku španielskom, čím sa líšime od ostatných škôl.

    

   Veľkým úspechom školy bolo získanie projektu Premena tradičnej školy na modernú „UČENIE (SA) NÁS BAVÍ", do ktorého sa škola samostatne zapojila a realizovala aktivity projektu od 1.3.2009 do 30.6.2011. Prostredníctvom projektu škola získala moderné didaktické prostriedky a techniku, vybavenie informačnými a komunikačnými technológiami. V nadväznosti na to inovovala výchovno-vzdelávací proces tvorbou a overením metodických postupov využívajúcich progresívne metódy a formy vyučovania s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka.

    

   Naši žiaci sa každoročne zapájajú do predmetových olympiád, z predmetov ako sú napr. slovenský jazyk, matematika, geografia aj dejepis. Ak su vášmu dieťaťu blizke skôr prírodné vedy, tiež si príde na svoje. Žiaci sa môžu zapojiť do biologickej olympiády a prírodopisných súťaží. Žiaci sú tiež zapájaní do rôznych výtvarných súťaží. Každoročne sa tiež zapájame do testovania žiakov 8. a 9. ročníka KOMPARO. V rámci prípravy deviatakov na testovanie MONITOR sú hodiny slovenského jazyka a matematiky rozšírené o ďalšiu vyučovaciu hodinu.

    

   Organizujeme aj lyžiarsky výcvik, školu v prírode a našich žiakov možete tiež stretnúť pri každoročnom tancovaní štvorylky na Hlavnej ulici.