• Žiacky parlament

     pracuje v školskom roku 2022/2023 pod vedením Mgr. Jany Nimcovej. 

     ŽŠR tvorí koordinátor a zástupca triedy (4. - 9. ročník).

     Meno a priezvisko Funkcia, trieda
     Florián Jokeľ Predseda ŽP, IX.A
     Liliana Bilíková Podpredseda, VII.S
     Patrik Cienky športový referent, ekologická a zberová komisia, VIII.S
     Miriam Levkutová kultúrny referent, VIII.A
     Marion Kouassi kultúrny referent, VII.S
     Lukáš Mrážik zapisovateľ, VII.A
     Christián Grečko zapisovateľ, VIII.A
     Ema Lavušová IX.S
     Vanesa Rozmušová IX.A
     Radoslav Paljus VI.A
     Ondrej Mrážik V.A
     Žofia Lorková IV.A

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie