• Asistenti učiteľa

    • Na škole pôsobi 6 asistentov učiteľa:

     Zuzana Columbyová

     Drahomíra Fečkeová

     Mgr. Tamara Onofrejová

     Mgr. Jana Šarišská

     Mgr. Anežka Zajková

     Martina Diňová