Prihláška na štúdium na našej škole

Príjemný deň.
Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka na našej škole, vypíšte formulár prihlášky (používajte diakritické znamienka a prihlášku netlačte). Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa nasledovných termínoch:

09. 04. 2021 (piatok)  14:00 - 18:00 h,

10. 04. 2021 (sobota) 08:00 - 12:00 h.

Tešíme sa na Vás. 

Pozn. Prihlášku vyplňujte podľa údajov v rodnom liste dieťaťa (napr. miesto narodenia Košice - Juh). Za správnosť údajov zodpovedá rodič dieťaťa.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za prejavenú dôveru.

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie