• Prihláška na štúdium na našej škole

  Príjemný deň wink

  Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej školy, vypíšte formulár prihlášky (prihlášku netlačte). Do poznámky, prosím, uveďte, či máte záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ( 4. - 8. ročník) alebo v bežnej triede.

  Tešíme sa na Vás smiley

  enlightenedPozn. Prihlášku vyplňujte podľa údajov v rodnom liste dieťaťa (napr. miesto narodenia Košice - Juh) a používajte diakritiku (dĺžne, mäkčene).  Za správnosť údajov zodpovedá rodič dieťaťa.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za prejavenú dôveru.