• Prihláška na štúdium na našej škole

  Príjemný deň wink

  Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej školy, vypíšte formulár prihlášky (prihlášku netlačte). Do poznámky, prosím, uveďte, či máte záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ( 4. - 8. ročník) alebo v bežnej triede.

  Tešíme sa na Vás smiley

  enlightenedPozn. Prihlášku vyplňujte podľa údajov v rodnom liste dieťaťa (napr. miesto narodenia Košice - Juh) a používajte diakritiku (dĺžne, mäkčene).  Za správnosť údajov zodpovedá rodič dieťaťa.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za prejavenú dôveru.

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie