Prihláška na štúdium na našej škole

Príjemný deň wink

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej školy, vypíšte formulár prihlášky (prihlášku netlačte). Do poznámky, prosím, uveďte, či máte záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ( 4. - 8. ročník) alebo v bežnej triede.

Tešíme sa na Vás smiley

enlightenedPozn. Prihlášku vyplňujte podľa údajov v rodnom liste dieťaťa (napr. miesto narodenia Košice - Juh) a používajte diakritiku (dĺžne, mäkčene).  Za správnosť údajov zodpovedá rodič dieťaťa.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za prejavenú dôveru.