Prihláška na štúdium na našej škole

Príjemný deň.
Ak ste sa rozhodli zapísať svoja dieťa do budúceho 1. ročníka na našej škole, vypíšte formulár prihlášky (používajte diakritické znamienka a prihlášku netlačte). Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa nasledovných termínoch:

16. 04. 2020 (štvrtok) 14:00 - 18:00 h,

17. 04. 2020 (piatok)  14:00 - 18:00 h,

18. 04. 2020 (sobota) 08:00 - 12:00 h.

Tešíme sa na Vás. 

Pozn. Prihlášku vyplňujte podľa údajov v rodnom liste dieťaťa (napr. miesto narodenia Košice - Juh). Za správnosť údajov zodpovedá rodič dieťaťa.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za prejavenú dôveru.