• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte: Kontakt

    

  • Asistent učiteľa

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    15. 04. 2021
   • Požiadavky:
    V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – pedagogického zamerania.

    Platové náležitosti:
    Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
    2. profesijný životopis
    3. overené kópie dokladov o vzdelaní
    4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

    Doplňujúce informácie:
    Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
    Pracovný pomer: zástup počas MD doba určitá do 31.8.2021 (s možnosťou predĺženia do 31.8.2022)

    E-mail na zasielanie potrebných dokumentov: jana.nimcova@zsuzhorodska.sk

    Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca.

    Osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie a ochota ďalej sa vzdelávať.
  • Upratovačka

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.02.2023
   • Požiadavky:
    1. Žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
    2. životopis
    3. doklady o vzdelaní
    4. súhlas so spracovaním osobných údajov

    • Platové podmienky:
    • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

    • Požiadavky : Spoľahlivosť a dodržiavanie hygienických noriem
    • Kontaktné informácie:
    • Adresa školy alebo zariadenia
    • Kontaktná osoba :
    • Jana Pisková
    0911 142 144
    jana.piskova@zsuzhorodska.sk