• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte: Kontakt

    

   Kategória voľného pracovného miesta: Školský psychológ

   Požadované vzdelanie: V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia, zameranie na pedagogickú/školskú psychológiu. 

   Zoznam požadovaných dokumentov:

   1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
   2. profesijný životopis
   3. overené kópie dokladov o vzdelaní
   4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

   Doplňujúce informácie: Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Nástup do zamestnania: 01. 02. 2021 Úväzok: 50 % Pracovný pomer: doba určitá do 31. 08. 2021 (s možnosťou predĺženia do 31. 08. 2022).

   Osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie a ochota ďalej sa vzdelávať.

   E-mail pre zasielanie dokumentov: jana.nimcova@zsuzhorodska.sk

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie