• Učitelia

  • V tomto školskom roku sme otvorili 17 tried, z toho 9 tried na 1. stupni a 7 tried na 2. stupni a 4 oddelenia ŠKD. Máme 33 učiteľov, 4 vychovávateľky, 4 asistentky učiteľa, školskú špeciálnu pedagogičku a školskú psychologičku. Na škole pôsobí inkluzívny tím - 3 asistentky učiteľa, školská špeciálna pedagogička a školská psychologička, ktorý je veľmi nápomocný učiteľom pri práci s deťmi so ŠVVP. Samozrejme "služby" našich odborných zamestnancov môžu využiť všetky deti a rodičia.  

   • Mgr. Anna Diňová
   • Mgr. Anna DiňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    1. - 4. ročníka
    anna.dinova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Gabriela Dolhá
   • Mgr. Gabriela DolháUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
    1. - 4. ročník
    gabriela.dolha@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Daniela Grácová
   • Mgr. Daniela GrácováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.A
    FYZ, GEG, CHE
    daniela.gracova@zsuzhorodska.sk
   • Ing. Oľga Hersteková
   • Ing. Oľga HerstekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.A
    ANJ, THD, VYV
    olga.herstekova@zsuzhorodska.sk
   • RNDr. Ingrid Hricová
   • RNDr. Ingrid HricováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.A
    BIO, MAT
    ingrid.hricova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Celestína Jokeľová
   • Mgr. Celestína JokeľováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.A
    DEJ, HUV
    celestina.jokelova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Gabriela Jurčová
   • Mgr. Gabriela JurčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    1. - 4. ročník
    gabriela.jurcova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Marta Krajňáková
   • Mgr. Marta KrajňákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    1. - 4. ročník
    marta.krajnakova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Marianna Kuseková
   • Mgr. Marianna KusekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    1. - 4. ročník
    marianna.kusekova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Stanislava Malicová
   • Mgr. Stanislava MalicováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    1. - 4. ročník
    stanislava.malicova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Zuzana Masarovičová
   • Mgr. Zuzana MasarovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.S
    INF, MAT
    zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
    Web stránka
   • Mgr. Silvia Pollagová
   • Mgr. Silvia PollagováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    1. - 4. ročník
    silvia.pollagova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Eva Sabová
   • Mgr. Eva SabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    1. - 4. ročník
    eva.sabova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Slávka Saloňová
   • Mgr. Slávka SaloňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    1. - 4. ročník
    slavka.salonova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Lenka Stehlíková Džavoronková
   • Mgr. Lenka Stehlíková DžavoronkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.S
    SJL
    lenka.stehlikova.dzavoronkova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Lýdia Ferdinandyová
   • Mgr. Lýdia FerdinandyováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.S
    SJL
    lydia.ferdinandyova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Zuzana Koníková
   • Mgr. Zuzana KoníkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.S
    SRL, TSV
    zuzana.konikova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Eva Kopčo Vitkovská
   • Mgr. Eva Kopčo VitkovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
    ANJ
    eva.kopco.vitkovska@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Simona Pekár-Hudáková
   • Mgr. Simona Pekár-HudákováAsistentka učiteľa
    simona.pekar-hudakova@zsuzhorodska.sk
   • PhDr. Slavomíra Trebuňáková
   • PhDr. Slavomíra TrebuňákováŠkolská psychologička
    slavomira.trebunakova@zsuzhorodska.sk
   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie