• Učitelia

  • V tomto školskom roku sme otvorili 17 tried, z toho 8 tried na 1. stupni a 9 tried na 2. stupni a 4 oddelenia ŠKD. Máme 33 učiteľov, 4 vychovávateľky, 4 asistentky učiteľa, školskú špeciálnu pedagogičku a školskú psychologičku. Na škole pôsobí inkluzívny tím - 3 asistentky učiteľa, školská špeciálna pedagogička a školská psychologička, ktorý je veľmi nápomocný učiteľom pri práci s deťmi so ŠVVP. Samozrejme "služby" našich odborných zamestnancov môžu využiť všetky deti a rodičia.  

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie