• Mgr. Anna Diňová
   • Mgr. Anna DiňováZástupkyňa
    Triedna učiteľka: III.A
    1. - 4. ročník
    anna.dinova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Silvia Pollagová
   • Mgr. Silvia PollagováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    1. - 4. ročník
    silvia.pollagova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Slávka Saloňová
   • Mgr. Slávka SaloňováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    1. - 4. ročník
    slavka.salonova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Stanislava Malicová
   • Mgr. Stanislava MalicováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    1. - 4. ročník
    stanislava.malicova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Patrícia Vattaiová
   • Mgr. Patrícia VattaiováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
    1. - 4. ročník
    patricia.vattaiova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Gabriela Jurčová
   • Mgr. Gabriela JurčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    1. - 4. ročník, ANJ, INF
    gabriela.jurcova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Marianna Kuseková
   • Mgr. Marianna KusekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    1. - 4. ročník
    marianna.kusekova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Marta Krajňáková
   • Mgr. Marta KrajňákováUčiteľka
    PDA, VLA, HUV, VYV, PVC I. stupeň
    marta.krajnakova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Katarína Angelovičová
   • Mgr. Katarína AngelovičováUčiteľka
    ANJ I. stupeň
    katarina.angelovicova@zsuzhorodska.sk
   • Ing. Oľga Hersteková
   • Ing. Oľga HerstekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
    ANJ, GEG, MAT, THD
    olga.herstekova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Martina Uzíková
   • Mgr. Martina UzíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.B
    SJA
    martina.uzikova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Pavol Lukáč, PhD.
   • Mgr. Pavol Lukáč, PhD.Učiteľ
    Triedny učiteľ: V.S
    GEG, HUV, THD
    pavol.lukac@zsuzhorodska.sk
   • RNDr. Ingrid Hricová
   • RNDr. Ingrid HricováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.S
    BIO, MAT
    ingrid.hricova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Eva Kopčo Vitkovská
   • Mgr. Eva Kopčo VitkovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.A
    ANJ
    eva.kopco.vitkovska@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Paulína Kuliková
   • Mgr. Paulína KulikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.S
    SJL, VYV, TSV
    paulina.kulikova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Daniela Grácová
   • Mgr. Daniela GrácováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.A
    FYZ, GEG, CHE
    daniela.gracova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Lýdia Ferdinandyová
   • Mgr. Lýdia FerdinandyováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.S
    SJL, DEJ
    lydia.ferdinandyova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Celestína Jokeľová
   • Mgr. Celestína JokeľováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.A
    DEJ, ETV, THD
    celestina.jokelova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Zuzana Masarovičová
   • Mgr. Zuzana MasarovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.S
    INF, MAT
    zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
    Web stránka
   • Mgr. Lenka Stehlíková Džavoronková
   • Mgr. Lenka Stehlíková DžavoronkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.A
    SJL
    výchovný a kariérny poradca
    lenka.stehlikova.dzavoronkova@zsuzhorodska.sk
   • Mgr. Zuzana Koníková
   • Mgr. Zuzana KoníkováUčiteľka
    SRL, TSV - kondičná
    zuzana.konikova@zsuzhorodska.sk
   • PhDr. Slavomíra Trebuňáková
   • PhDr. Slavomíra TrebuňákováŠkolská psychologička
    slavomira.trebunakova@zsuzhorodska.sk