• Proces prijímacieho konania na šk. rok 2024/2025

    • Absolvovanie individuálnej prehliadky u detského alebo športového lekára (prehliadku absolvovať PRED prijímacími skúškami, v deň prijímacích skúšok odovzdať tlačivo o absolvovaní prehliadky). Akceptujeme aj lekársku prehliadku realizovanú v klube. Tlačivo: Odporucanie-vseobecneho-lekara(1).docx

    • Vyplnenie elektronickej prihlášky - prihlasovanie na štúdium v športovej triede DO 13. 05. 2024. V prihláške uviesť, že žiadate o štúdium v športovej triede, uviesť druh športu, ktorému sa dieťa venuje aj názov klubu, kde je registrované. Pre žiakov našej školy nie je nutné vypĺňať elektronickú prihlášku, podávajú iba žiadosť o štúdium v športovej triede. Tlačivo: Ziadost-sportova_trieda(1).docx

    • Absolvovanie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. kritériá

    • Na základe výsledkov testov bude vydané rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí, resp. neprijatí žiaka do športovej triedy.

     

    Termíny:

    Talentové skúšky pre žiakov našej školy:         15. 05. 2024 o 8:15 h

    Talentové skúšky pre externých záujemcov:    15. 05. 2023 o 8:15 h

     

    Pre prijímacie konanie do športovej triedy so špecializáciou futbal je potrebné si so sebou priniesť kopačky alebo tarfy pre doplnkové testovanie na umelej tráve v areáli Základnej školy.