• Proces prijímacieho konania na šk. rok 2023/2024

   •  

     

     

    • Absolvovanie individuálnej prehliadky u detského alebo športového lekára (prehliadku absolvovať PRED prijímacími skúškami, v deň prijímacích skúšok odovzdať tlačivo o absolvovaní prehliadky. Akceptujeme aj lekársku prehliadku realizovanú v klube. Tlačivo: Odporucanie-vseobecneho-lekara(1).docx

    • Vyplnenie elektronickej prihlášky - prihlasovanie na štúdium v športovej triede DO 13. 06. 2023. Do poznámky uviesť, že žiadate o štúdium v športovej triede. Pre žiakov našej školy nie je nutné vypĺňať elektronickú prihlášku, podávajú iba žiadosť o štúdium v športovej triede. Tlačivo: Ziadost-sportova_trieda(1).docx

    • Absolvovanie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. kritériá

    • Na základe výsledkov testov bude vydané rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí, resp. neprijatí žiaka do športovej triedy.

     

    Termíny:

    Talentové skúšky pre žiakov našej školy:         12. 06. 2023 o 8:30 h

    Talentové skúšky pre externých záujemcov:    16. 06. 2023 o 8:30 h

     

    Pre prijímacie konanie do športovej triedy so špecializáciou futbal je potrebné si so sebou priniesť kopačky alebo tarfy pre doplnkové testovanie na umelej tráve v areáli Základnej školy.

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie