• Nepedagogickí zamestnanci

   • FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO KONTAKT - mail telefón
           

    Hospodárka a personalistka

    Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    Vedúca školskej jedálne Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    Správca siete, administrátor Mgr. Zuzana Masarovičová zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk  
    Ekonómka Katarína Palkoviková    
    Školníčka, vrátnička Martina Hajniková    
           
    Upratovačky Monika Fráterová    
      Jana Výrostková    
      Viera Šoltésová    
      Vlastimil Pisko    
    Vrátnička Martina Šrámková    
    Hlavná kuchárka Silvia Smoláková    
    Kuchárka Alena Kovaľová    
     Pracovníčky v prevádzke Mária Palenčáková    
      Renáta Matisová    
      Ivana Stoláriková