• Nepedagogickí zamestnanci

   • FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO KONTAKT - mail telefón
           

    Hospodárka a personalistka

    Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    Vedúca školskej jedálne Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    Správca siete, administrátor Mgr. Zuzana Masarovičová zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk  
    Ekonómka Katarína Palkoviková    
    Školníčka, vrátnička Martina Hajniková    
           
    Upratovačky Monika Fráterová    
      Jana Výrostková    
      Viera Šoltésová    
      Vlastimil Pisko    
    Vrátnička Martina Šrámková    
    Hlavná kuchárka Silvia Smoláková    
    Kuchárka Alena Kovaľová    
     Pracovníčky v prevádzke Mária Palenčáková    
      Renáta Matisová    
      Ivana Stoláriková    
           

     

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie