• Nepedagogickí zamestnanci

   • FUNKCIA MENO A PRIEZVISKO KONTAKT - mail telefón
           

    Hospodárka a personalistka

    Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    Vedúca školskej jedálne Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    Správca siete, administrátor Mgr. Zuzana Masarovičová zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk  
    Ekonómka Katarína Palkoviková    
    Školníčka, vrátnička Martina Hajniková    
    Údržbár Vlastimil Pisko    
    Upratovačky Monika Fráterová st.    
      Monika Fráterová ml.    
      Viera Šoltésová    
      Anna Jaremová    
    Vrátnička Martina Šrámková    
    Hlavná kuchárka Silvia Smoláková    
    Kuchárka Alena Kovaľová    
     Pracovníčky v prevádzke Mária Palenčáková    
      Renáta Matisová    
      Ivana Stoláriková    
           

     

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie