•  Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ ( aj športové triedy)
  • Novinky

     • Opatrenia platné od 1. júna

      · Každý žiak musí mať so sebou 1 náhradné rúško, hygienicky zabalené, papierové vreckovky a v prípade špecifickej potreby aj vlastný dezinfekčný gél (alergické reakcie).

     • Žiadosť o vyplnenie dotazníka dnes do 14,00

      Vážení rodičia žiakov 1. - 5. ročníka,

      mesto Košice zisťuje záväzný záujem rodičov o návštevu základnej školy žiakmi, aby na základe uvedených údajov o počte žiakov mesto Košice ako zriaďovateľ vydalo rozhodnutie o otvorení ZŠ pre uvedené ročníky a rozhodlo aj o dĺžke prevádzky. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý Vám bol doručený (dotazník možnej dobrovoľnej účasti vášho dieťaťa na upravenom výchovno-vzdelávacom procese.)

     • Dotazník pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka

      Vážení rodičia žiakov 1. - 5. ročníka,

      v správach ste dostali dotazník, ktorý sa týka možnej dobrovoľnej účasti vášho dieťaťa na upravenom výchovno-vzdelávacom procese.
      Týka sa iba žiakov 1. - 5. ročníka.

      Tí rodičia, ktorí máte v uvedených ročníkoch viac detí, prosím, vyplňte dotazník za každé dieťa.

     • Informácie k otváraniu škôl

      Priaznivé výsledky a nízky počet pozitívne testovaných na koronavírus v posledných dňoch dovoľujú otvoriť už aj školy. Tie sú už potrebné nielen pre deti, ale aj pre rodičov, aby mohli ísť do práce a zarábať. Otvorenie prvého stupňa základných škôl a materských škôl, ktoré sú uzavreté od marca, je čoraz bližšie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Ucelený školský systém ASC

    • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

  • Zvonenia

   Piatok 29. 5. 2020
  • Fotogaléria

   • Expert Geniality Show
   • Školské kolo Pytagoriády
   • Zdravá desiata
   • Lyžiarský zájazd 2020
   • Beseda UNICEF marec 2020 6.ročník
   • Šachy v ŠKD V. odd.
   • Súťaž o najkrajšiu tekvičku
   • Vzdelávanie v oblasti kyberšikany
   • Projekt Ľudské telo 2.B