• Číta celá rodina
   • Karneval
   • Na svätého Mikuláša...
   • Návšteva bezobalového obchodu
   • Slávnostné privítanie prváčikov
   • Heloweenska tekvica
   • Lyžiarsky výcvik
   • Deň zdravej výživy
   • V ŠKD hráme spoločenské hry
   • Plavecký výcvik
   • Pasovačka prvákov
 •  Elektronický zápis do 1. ročníka ZŠ
  • Novinky

     • Zápis prvákov

      Vážení rodičia,
      ďakujeme, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu.

      Zápis prebieha v termínoch :

      16. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
      17. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
      18. apríla 2020 od 08.00 do 12.00 hod.

      Zápis prebieha primárne elektronicky.
      Pre elektronicky zápis je potrebné vypísať elektronickú prihlášku kliknutím na:

     • Rozhodnutie

      Bratislava 26. marca 2020

      Číslo: 2020/10610:1-A1030

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

     • Príspevky rodičov na činnosť ŠKD a CVČ

      Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať

     • Uvádzame niekoľko tipov ako efektívne využiť čas doma:

      Milí žiaci a rodičia,

      posledné dni sa toho udialo mnoho nielen vo svete, ale aj u nás. Nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával a každého z nás zasiahla inak. Stres z novej nečakanej situácie je prirodzený. taktiež aj obavy, ktoré máme z nasledujúcich dní, ktoré nás čakajú. Nepodliehajme panike a správajme sa zodpovedne. Preto považujeme za dôležité, aby ste vedeli nasledujúce veci:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Zvonenia

   Piatok 10. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Beseda UNICEF marec 2020 6.ročník
   • Šachy v ŠKD V. odd.
   • Súťaž o najkrajšiu tekvičku
   • Vzdelávanie v oblasti kyberšikany
   • Projekt Ľudské telo 2.B
   • Exkurzia Kosit 2.B
   • KARNEVAL v ŠKD
   • Lego angličtina v Bricklandii
   • Divadielko O psíčkovi a mačičke