• Novinky

     • Rozhodnutie

      Bratislava 26. marca 2020

      Číslo: 2020/10610:1-A1030

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

     • Uvádzame niekoľko tipov ako efektívne využiť čas doma:

      Milí žiaci a rodičia,

      posledné dni sa toho udialo mnoho nielen vo svete, ale aj u nás. Nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával a každého z nás zasiahla inak. Stres z novej nečakanej situácie je prirodzený. taktiež aj obavy, ktoré máme z nasledujúcich dní, ktoré nás čakajú. Nepodliehajme panike a správajme sa zodpovedne. Preto považujeme za dôležité, aby ste vedeli nasledujúce veci:

     • Komunikácia

      Vážení rodičia, na základe aktuálnej mimoriadnej situácie rozhodnutím vlády SR budú školy a školské zariadenia uzatvorené až do 27.3.2020. V prípade potreby komunikácie s vedením školy môžete v pracovných dňoch čase od 8:00 - 14:00 hod využiť: 055/646 12 04, 0903 903 084 - riaditeľ školy. Pracovné emaily: zsu@centrum.sk alebo riaditel@zsuzhorodska.sk - riaditeľ školy, jana.nimcova@zsuzhorodska.sk (zástupkyňa školy.) Pre komunikáciu s ostatnými pedagógmi môžete v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 15:00 hod využiť prednostne pracovné emaily v tvare meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk , alebo správu cez EDU page. V záujme zastavenia šírenia aktuálnych vírusových ochorení a skorého návratu do normálneho vyučovacieho procesu prosíme o:

     • Prerušená prevádzka školy

      Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 13.3.2020 do 29.3.2020.Dňa 13.3.2020 (piatok) máme riaditeľské voľno.

     • Riaditeľské voľno

      Vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne okolo nás, riaditeľ ZŠ rozhodol o dištančnej forme vzdelávania počas riaditeľského voľna. Tzn. vyučujúci budú posielať žiakom úlohy, vypracované úlohy pošlú žiaci učiteľom naspäť.

     • OBEDY

      Pripomínam rodičom, že deti je potrebné z obedov odhlasovať ak neprídu do školy alebo na obed.

      Odhlasovanie je do 14:00 hod na nasledujúci deň. V prípade nepredvídaných udalostí do 8:00 hod.

      Možnosti odhlasovania:

      1. cez EDU page do 14:00 hod na nasledujúci deň

      2. na mailovú adresu: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Zvonenia

   Utorok 31. 3. 2020
  • Fotogaléria

   • Zdravá desiata
   • Prírodopisný záujmový útvar - vianočná ikebana
   • Prírodopisný záujmový útvar - múzeum
   • Prírodopisný záujmový útvar - steelpark
   • Ránko s rozprávkou od rodičov 📖. A hneď je deň krajší 😊
   • Návšteva ZOO 🐀🦚🦝🦥🦩🦓🐆
   • Chemická šou v škole 🧪🌡🧨
   • Na hodine čítania, alebo v krajine Fantázia?
   • Výlet detskou železnicou 🚉