• Novinky

     • Nové Rozhodnutie ministra školstva - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka

      ROZHODNUTIE

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

     • Od pondelka 4.10. žiaci v triedach počas vyučovania bez rúšok

      Dovoľujeme si vás upozorniť na novú vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest, ktorá dnes vyšla vo Vestníku vlády SR.

      Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

     • Online triedny aktív

      👉 ZŠ Užhorodská pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na 👩‍💻 online triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2021 (štvrtok) 🕗 Čas a 📩 link pripojenia po jednotlivých triedach Vám bude doručený triednou učiteľkou.😉 #vasauzhorodska🍀

     • Mimoriadne riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2021

       V súvislosti s nadchádzajúcou vzácnou návštevou pápeža Františka v našom meste a  s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a  bezpečnostnými opatreniami dňa 14.09.2021 škola  mimoriadne poskytne riaditeľské voľno v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2018 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Ucelený školský systém ASC

    • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

  • Zvonenia

   Streda 20. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje


  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie