• Mikuláš 2020
    • Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ

      (aj športové triedy)

       https://zsuzhorodska.edupage.org/register/

    • Zvonenia

      Streda 27. 1. 2021
    • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • Základná škola Užhorodská 39, Košice
      • riaditel@zsuzhorodska.sk
      • +42155/646 12 04
      • Užhorodská 39, Košice
      • 31263071
      • 2021364521
      • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
      • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
      • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
      • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
    • Prihlásenie