•  Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ ( aj športové triedy)
  • Novinky

     • Online Triedne aktívy

      Dňa 19.11. ( štvrtok) sa uskutočnia online triedne aktívy s triednymi učiteľmi žiakov v čase medzi 15:00 - 18:00. Čas a formu spojenia si upresníte po dohode s triednym učiteľom individuálne, každá trieda podľa vlastnej preferencie.

      Tešíme sa na Vašu účasť

      Vaša ZSUzhorodska

     • Náš inkluzívny tím

      Inkluzívny tím na našej škole je zložený zo školského špeciálneho pedagóga (chýba na forografii), školského psychológa a asistentov učiteľa. Poskytne odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom. Vďaka inkluzivnému tímu škola poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifikami a zároveň skvalitní vzdelávanie všetkým žiakom našej školy.

     • Škola sa nachádza v oranžovej fáze !!!

      Na základe Rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje plniť karanténne opatrenia u žiakov III.B triedy.

      V súvislosti s výskytom COVID-19 u zamestnanca zariadenia a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam: Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov III.B triedy do 10. 11. 2020.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Ucelený školský systém ASC

    • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

  • Zvonenia

   Sobota 28. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie