• Dištančné vyučovanie pokračuje aj po Veľkej noci

     • Podľa rozhodnutia zastupujúceho ministra školstva, vedy, výskumu a športu vyučovanie pokračuje vo forme ako pred Veľkou nocou, tzn. vyučovanie v škole pre tých žiakov 1. stupňa, ktorých rodičia nemôžu svoju prácu vykonávať z domu.

     • Výtvarná súťaž

     • Hlasovať (lajkovať) môžete na facebooku: Základná škola Užhorodská 39, Košice - príspevky | Facebook

      Výtvarná súťaž o knižnú odmenu

      Keďže MAREC je MESIAC KNIHY, v súvislosti s tým vyhlasujeme súťaž

      "O najkrajší návrh na obal knihy"

      Ako sa môžete zapojiť:

      autor návrhu pošle svoj návrh (foto), spolu so svojim menom na e-mail sutaze@zsuzhorodska.sk do nedele - 28. 03. 2021 do 14.00 h

      v popoludňajších hodinách budú zverejnené všetky návrhy a môže sa začať hlasovať

      zbierate "lajky" do 31. 03. 2021 do 12.00 h, kedy sa hlasovanie uzavrie a následne bude zverejnený víťaz.

      Nakresli, odfoť, pošli a zbieraj lajky ...

     • Poďme sa rozprávať

     • Milí rodičia, kolegynky a kolegovia,

      nové ťažkosti si vyžadujú nové rozhovory o nových riešeniach.

      Neviete si s niečím rady? Alebo by ste chceli prehodiť pár slov s niekým, kto nie je členom Vašej domácnosti? :)

      Pripravte si dobrý čaj alebo kávu a Poďme sa rozprávať, tentokrát na tému: “Ako to zvládať?”

      Budem sa na Vás tešiť/na Vás čakať v stredu 17.3.2021 o 16:00 hod. na platforme meet. Link na prihlásenie Vám zašlem prostredníctvom EduPage v priebehu stredy.

      Ak sa pýtate, či je to povinné - nie, nie je. Toto stretnutie nie je povinnosťou, ale priestorom a možnosťou pre nás všetkých odovzdať si skúsenosti a podporiť sa navzájom.

       

      S pozdravom, aj Vaša školská psychologička Slávka Trebuňáková

     • Online stretnutie rodičov všetkých budúcich prvákov

     • Srdečne pozývame rodičov  všetkých budúcich  školákov na online stretnutie.  Stretnutie sa uskutočni prostredníctvom aplikácie GOOGLE  meet. O link na pripojenie požiadajte na adrese: jana.nimcova@zsuzhorodska.sk. 

      Na online stretnutí sa  dozviete:

      - Odpovede na všetky Vaše otázky

      - Čo by mal vedieť zákonný zástupca o zápise

      - Čo by mal Váš predškolák vedieť pred vstupom do školy 

      Stretnete  sa s riaditeľom školy, učiteľkami  budúcich  prvých ročníkov, školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou.

       

      Tešíme sa na vás

       

     • Súťaž o kolobežku alebo smart hodinky

     • Máš chuť si zasúťažiť? Chceš vyhrať kolobežku (1. stupeň) alebo smart hodinky (2. stupeň)? 

      Technická unverzita v Košiciach pripravila pri príležitosti Dňa vody (22. marec) pre žiakov základných škôl takého súťaže o zaujímavé ceny ;-)

     • Po prázdninách prezenčne 1. stupeň a ŠKD

     • Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ od 1. 3. 2021 obnovuje školské vyučovanie:

      1. 
      a) v materských školách,
      b) základných školách na prvom stupni,

      2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školv y okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

      obnovuje prevádzku:

      a) školských klubov detí,
      b) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;

      za podmienok uvedených v materiáli „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.

     • Valentínska súťaž!

     • ❤️ VALENTÍNSKA SÚŤAŽ! ❤️

      Príležitosť pre všetky kreatívne ruky s veľkým srdcom ❗

      Vytvor valentínsky pozdrav do 18.00 14teho februára, postni ho na našu FB stránku (mladší žiaci poproste starších súrodencov alebo rodičov o pomoc), získaj najviac like-ov a vyhraj Valentínku od riaditeľa školy, ktorá Ti príde priamo domov na Tvoju adresu! 😍

      S láskou,

      VasaZSUzhorodska ❤️

     • Poď sa testovať

     • Mobilné odberné miesto MOM na našej škole 12.2.-14.2.2021

      Čaká Ťa skvelý odberný tím.

      #zsuzhorodska

      #pomahajmespolocne

     • Dôležitý oznam - POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ!

     • PREZENČNÉ VYUČOVANIE pre 1. - 4. ročník SA NEOBNOVUJE!  ZDRAVIE ŽIAKOV JE PRVRADÉ.

      V zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8. 2. 2021 NEOBNOVUJE vyučovanie v našej škole, a to DO ODVOLANIA.

      V prevádzke naďalej ostáva celodenný ŠKD a ŠJ pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

      RNDr. Mikuláš Tóth

      riaditeľ školy

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie