• Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • Telefón
   • +42155/646 12 04
   • Adresa školy
   • Užhorodská 39, Košice
    040 11 Košice
    Slovakia
   • IČO
   • 31263071
   • DIČ
   • 2021364521
   • Bankové spojenie:
   • Škola:
    Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600
    ŠKD:
    SK70 5600 0000 0005 0191 0002
    Školská jedáleň:
    SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Hospodársko-ekonomický úsek:
   • Jana Pisková
    jana.piskova@zsuzhorodska.sk
    0911 142 144
   • Školská jedáleň:
   • Oľga Hudžíková
    olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk
    0911 897 589
   • Učitelia
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare:
    meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk

    Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
 • Napíšte nám

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
  komunikujem so serverom, počkajte, prosím