• Krúžky

  •               Základná škola Košice Užhorodská 39
                 MIMOŠKOLSKÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ - 1. stupeň           
                 šk. rok 2022-2023                   
                 DEŇ ČAS 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 ZOZNAM                        Krúžok/ vedúci
                 ROČNÍK
                 PONDELOK 1. roč   VT     Pohybové hry /1.st/     p. Kuseková
                 2.roč   FLORBAL                             p. Blaško    
                 3. roč       VT Turistický  /2r/                  p. Diňová
                 4. roč       FLORBAL                             p. Blaško Turistický  /3r/                  p. Jurčová
                 UTOROK 1. roč       MT Futbal /1-2r/                          p. Tóth
                 2.roč Futbal /3-4r/                          p. Tóth      
                 3. roč       ZÁPASENIE Florbal /1-2r/                       p. Blaško
                 4. roč       p. Sciranka Florbal /3-4r/                       p. Blaško
                 STREDA 1. roč   SM   Zápasenie /1.st/                 p. Sciranka
                 2.roč   TANEČNÝ KRÚŽOK                                              p. Seman  
                 3. roč       VT Anglický jazyk /1-2r/          p. Vitkovská
                 4. roč       FUTBAL                               p. Tóth m Anglický jazyk /3-4r/          p. Angelovičová
                 ŠTVRTOK 1. roč   VT   Španielsky jazyk /4.r/        p. Uziková
                 2.roč   Ruský jazyk                           p. Diňová  
                 3. roč   POHYBOVÉ HRY                                        p. Kuseková   Spoznaj Grécko /3-4r/                   p. Kuseková
                 4. roč   Tanečný /1-2r/                    p. Seman  
                 PIATOK 1. roč       VT Tanečný /3-4r/                    p. Seman
                 2.roč       FUTBAL                               p. Tóth m Umelecký /1-2r/                  p. Diňová
                 3. roč     SM Umelecký /3-4r/                  p. Kuseková
                 4. roč     TANEČNÝ KRÚŽOK                                              p. Seman Umelecký /4r/                  p. Hersteková
                 Poznámka: Činnosť krúžkov sa začne od 10.10.2022
                 Termíny ostatných  krúžkov si dohodnú vedúci krúžkov, po konzultácii s triednymi učiteľmi tak, aby to vyhovovalo žiakom a mohli sa krúžku zúčastniť podľa výberu.                                                                                                                                                      Termíny krúžkov oznámia triednym učiteľom, ktorí informujú rodičov.
                  
    
    

   Krúžky pre žiakov II. stupňa:

   Prírodovený - p. Hricová

   Výtvarný (tvorivé dielne) - p. Kuliková

   Florbal - p. Blaško

   Loptové hry - p. Koníková

   Jazykové krúžky z ponuky Štátnej jazykovej školy Užhorodská 8, Košice