• Krúžky

  • Ponuka Mimoškolskej krúžkovej činnosti v školskom roku 2020/2021

   Por.

   Krúžok

   Vedúci krúžku

   Vek. Kate

   1.

   Nezbedná farbička

   M. Kuseková

   1.-2. roč.

   2.

   Atelierik

   E. Sabová

   3.-4. roč.

   3.

   Turistický krúžok

   G. Jurčová, S. Malicová

   1.-5. roč.

   4.

   Angličtina hrou

   K. Angelovičová

   1.-2. roč.

   5.

   Angličtina hrou

   K. Angelovičová

   3.-4 .roč.

   6.

   Green Club

   I. Hricová

   5.-9. roč.

   7.

   Spoločenské tance

   E. Seman

   1.-2. roč.

   8.

   Spoločenské tance

   E. Seman

   3.-4.roč.

   9.

   Venček

   E. Seman

   5.-9. roč.

   10.

   Zápasenie

   p. Sciranka

   1.-9. roč.

   11.

   Basketbal

   Z. Škvareková

   3.-7. roč

   12.

   Futbal

   O. Vilner

   1.-2. roč.

   13.

   Futbal

   O. Vilner

   3.-4. roč.

   14.

   Florbal

   P. Pelegrin

   1.-2. roč.

   15.

   Florbal

   P. Pelegrin

   3.-4. roč.

   16.

   Športové hry

   Z. Koníková

   5.-9. roč.

   17.

   Jazyková škola EMPIRE

    

   5.- 9. roč.

   K prihláseniu žiaka na krúžok je potrebné vyplniť prihlášku (nájdete na stránke školy v sekcii dokumenty alebo dostanete od TU)

   2. krúžky po odovzdaní vzdelávacieho poukazu škole sú pre žiakov bezplatné ( výnimku tvorí anj. jazyk s lektorkou K. Angelovičovou a jazyková škola EMPIRE  - kde sa krúžok hradí.

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie