• Krúžky

  • Anglický jazyk K. Angelovičová
   Anglický jazyk G. Dolhá
   Výtvarný krúžok E. Sabová
   Výtvarný krúžok G. Bobáľová
   Literárno-dramatický krúžok G. Bobáľová
   Basketbalový krúžok E. Škvareková
   Florbalový krúžok P. Pelegrin
   Futbalový krúžok A. Kolbas
   Tanečný krúžok E. Seman
   Zápasenie F. Sciranka