• Krúžky

  • Základná škola Košice Užhorodská 39
   MIMOŠKOLSKÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ - 1. stupeň             šk. rok 2021-2022
   DEŇ ČAS 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 Krúžok/ vedúci
   ROČNÍK
   PONDELOK 1. roč   VYV1    ŠPORT     VYV1    ŠPORT     VYV1    ŠPORT                   Anglický1              OLLÉOVÁ
   2.roč    
   3. roč   ZAP           ZAP           ZAP                         Anglický2                 KOPČO VITKOVSKÁ
   4. roč  
   UTOROK 1. roč     VYV2         TAN           VYV2         TAN           VYV2         TAN           Anglický3,4 ANGELOVIČOVÁ
   2.roč    
   3. roč   FUT         VYV3      VYV4 FUT         VYV3      VYV4 FUT         VYV3      VYV4     Basketbal            
   4. roč    
   STREDA 1. roč   ZAP ZAP           ZAP              Florbal                  KOPEJTKO
   2.roč    
   3. roč   FLO           FLO            FLO               Futbal                              RUGOLSKÝ                        
   4. roč    
   ŠTVRTOK 1. roč   FLO         ANJ1        FLO         ANJ1         FLO         ANJ1             Výtvarný 1,2,3,4              DIŇOVÁ, DOLHÁ HERSTEKOVÁ, SABOVÁ
   2.roč    
   3. roč   BAS      BAS      BAS        Šport1,2              MALICOVÁ
   4. roč    
   PIATOK 1. roč   ANJ2         FUT     ANJ2         FUT     ANJ2         FUT       Tanečný                    SEMAN
   2.roč    
   3. roč   TAN          ANJ3,4      TAN          ANJ3,4      TAN          ANJ3,4        Zápasenie            SCIRANKA
   4. roč    
   Poznámka: Činnosť krúžkov sa začne 1.10.2021 - podľa školského COVID semafóru

    

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie