• Školský psychológ

    • Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, poradenstva s prvkami psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

      

     PhDr. Slavomíra Trebuňáková

     Konzultačné hodiny

     Pondelok 7:30 - 15:00

     Streda     7:30 - 15:00

     Štvrtok     7:30 - 15:00

     Piatok      7:30 - 11:00

     v prípade potreby po dohode aj v inom čase.


     Kontakt: slavomira.trebunakova@zsuzhorodska.sk