• Školský psychológ

    • Mgr. Iveta Lukáčová

      kontakt: iveta.lukacova@zsuzhorodska.sk

      Konzultácie: Ut: 14:00 h - 15:30 h