• Vedenie školy

    • RNDr. Mikuláš Tóth
    • RNDr. Mikuláš TóthRiaditeľ školymikulas.toth@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Jana Nimcová
    • Mgr. Jana NimcováZástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň a podporný tímjana.nimcova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Anna Diňová
    • Mgr. Anna DiňováZástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň a ŠKDanna.dinova@zsuzhorodska.sk
  • Rada školy ZŠ Užhorodská 39, Košice  

    • Mgr. Daniela Grácová
    • Mgr. Daniela GrácováPredseda Rady školydaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Slávka Saloňová
    • Mgr. Slávka Saloňovázástupca pedagogických zamestnancovslavka.salonova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Daniela Grácová
    • Mgr. Daniela Grácovázástupca pedagogických zamestnancovdaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Jana Pisková
    • Jana Piskovázástupca nepedagogických zamestnancovjana.piskova@zsuzhorodska.sk
    • MVDr. Daniela Antolová
    • MVDr. Daniela Antolovázástupca rodičov
    • Mgr. Mária Hosová
    • Mgr. Mária Hosovázástupca rodičov
    • Ing. Martina Levkutová
    • Ing. Martina Levkutovázástupca rodičov
    • MUDr. Jaroslav Rosenberger
    • MUDr. Jaroslav Rosenbergerzástupca rodičov
    • Mgr. Patrik Géci
    • Mgr. Patrik Gécizástupca zriaďovateľa
    • Mgr. Dominik Karaffa
    • Mgr. Dominik Karaffazástupca zriaďovateľa
    • PhDr. Róbert Schwarcz
    • PhDr. Róbert Schwarczzástupca zriaďovateľa
    • Mgr. Zuzana Slivenská
    • Mgr. Zuzana Slivenskázástupca zriaďovateľa