• Vedenie školy

    • RNDr. Mikuláš Tóth
    • RNDr. Mikuláš TóthRiaditeľ školyriaditel@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Jana Nimcová
    • Mgr. Jana NimcováZástupkyňa riaditeľa školyjana.nimcova@zsuzhorodska.sk
  • Rada školy - prebieha voľba členov Rady

    • Predseda Rady školy
    • zástupca pedagogických zamestnancov
    • zástupca pedagogických zamestnancov
    • zástupca nepedagogických zamestnancov
    • zástupca rodičov
    • zástupca rodičov
    • zástupca rodičov
    • zástupca rodičov
    • zástupca zriaďovateľa
    • zástupca zriaďovateľa
    • zástupca zriaďovateľa
    • zástupca zriaďovateľa
  • Rada študentov

    • zástupca triedy
    • zástupca triedyIV.A
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyIV.B
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyV.A
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyV.S
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyVI.A
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyVI.S
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyVII.A
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyVII.S
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyVIII.A
    • zástupca triedy
    • zástupca triedyVIII.S
    • zástupca triedyIX.A
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie