• Vedenie školy

    • RNDr. Mikuláš Tóth
    • RNDr. Mikuláš TóthRiaditeľ školyriaditel@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Jana Nimcová
    • Mgr. Jana NimcováZástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň a podporný tímjana.nimcova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Anna Diňová
    • Mgr. Anna DiňováZástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň a ŠKDanna.dinova@zsuzhorodska.sk
  • Rada školy ZŠ Užhorodská 39, Košice  

    • Mgr. Daniela Grácová
    • Mgr. Daniela GrácováPredseda Rady školydaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Slávka Saloňová
    • Mgr. Slávka Saloňovázástupca pedagogických zamestnancovslavka.salonova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Daniela Grácová
    • Mgr. Daniela Grácovázástupca pedagogických zamestnancovdaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Jana Pisková
    • Jana Piskovázástupca nepedagogických zamestnancovjana.piskova@zsuzhorodska.sk
    • MVDr. Daniela Antolová
    • MVDr. Daniela Antolovázástupca rodičov
    • Mgr. Mária Hosová
    • Mgr. Mária Hosovázástupca rodičov
    • Ing. Martina Levkutová
    • Ing. Martina Levkutovázástupca rodičov
    • MUDr. Jaroslav Rosenberger
    • MUDr. Jaroslav Rosenbergerzástupca rodičov
    • Ing. Jozef Bernát
    • Ing. Jozef Bernátzástupca zriaďovateľa
    • Ing. Roman Nagy
    • Ing. Roman Nagyzástupca zriaďovateľa
    • Mgr. Magdaléna Palková
    • Mgr. Magdaléna Palkovázástupca zriaďovateľa
    • Ing. Ivan Šramko
    • Ing. Ivan Šramkozástupca zriaďovateľa
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje