• Vedenie školy

    • RNDr. Mikuláš Tóth
    • RNDr. Mikuláš TóthRiaditeľ školyriaditel@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Jana Nimcová
    • Mgr. Jana NimcováZástupkyňa riaditeľa školyjana.nimcova@zsuzhorodska.sk
  • Rada školy ZŠ Užhorodská 39, Košice  

    • Daniela Grácová
    • Daniela GrácováPredseda Rady školydaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Slávka Saloňová
    • Slávka Saloňovázástupca pedagogických zamestnancovslavka.salonova@zsuzhorodska.sk
    • Daniela Grácová
    • Daniela Grácovázástupca pedagogických zamestnancovdaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Miriam Baníková
    • Miriam Baníkovázástupca nepedagogických zamestnancovmiriam.banikova@zsuzhorodska.sk
    • Daniela Antolová
    • Daniela Antolovázástupca rodičov
    • Mária Hosová
    • Mária Hosovázástupca rodičov
    • Martina Levkutová
    • Martina Levkutovázástupca rodičov
    • Jaroslav Rosenberger
    • Jaroslav Rosenbergerzástupca rodičov
    • Jozef Bernát
    • Jozef Bernátzástupca zriaďovateľa
    • Roman Nagy
    • Roman Nagyzástupca zriaďovateľa
    • Magdaléna Palková
    • Magdaléna Palkovázástupca zriaďovateľa
    • Ivan Šramko
    • Ivan Šramkozástupca zriaďovateľa
  • Žiacka školská rada

    • Tobias Cienky
    • Tobias CienkyPredseda Žiackej školskej rady, IX.A
    • Sofia Becková
    • Sofia Beckovápodpredseda ŽŠR, IX.A
    • Alex Smolák
    • Alex SmolákManažér športových podujatí, VIII.S
    • Natália Vaľová
    • Natália Vaľováčlen, VIII.A
    • Patrik Cienky
    • Patrik Cienkyzástupca pre kontakt so žiakmi II. stupňa, VII.S
    • Bibiána Halasová, Miriam Levkutová
    • Bibiána Halasová, Miriam Levkutovámanažérky kultúrnych podujatí, VII.A
    • Teo Adam Gabera
    • Teo Adam Gaberačlen, VI.S
    • Lukáš Mrážik
    • Lukáš Mrážikzapisovateľ, VI.A
    • Vanda Vašková
    • Vanda Vaškováčlen, V.S
    • Radoslav Paljus
    • Radoslav Paljusčlen, V.A
    • Sofia Mihalovičová
    • Sofia Mihalovičovázástupca pre kontakt so žiakmi I. stupňa, IV.B
    • Ondrej Mrážik
    • Ondrej Mrážikčlen, IV.A
    • Mgr. Jana Nimcová
    • Mgr. Jana Nimcovákoordinátor ŽŠRjana.nimcova@zsuzhorodska.sk
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie