• Vedenie školy

    • RNDr. Mikuláš Tóth
    • RNDr. Mikuláš TóthRiaditeľ školyriaditel@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Jana Nimcová
    • Mgr. Jana NimcováZástupkyňa riaditeľa školyjana.nimcova@zsuzhorodska.sk
  • Rada školy ZŠ Užhorodská 39, Košice  

    • Mgr. Daniela Grácová
    • Mgr. Daniela GrácováPredseda Rady školydaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Slávka Saloňová
    • Mgr. Slávka Saloňovázástupca pedagogických zamestnancovslavka.salonova@zsuzhorodska.sk
    • Mgr. Daniela Grácová
    • Mgr. Daniela Grácovázástupca pedagogických zamestnancovdaniela.gracova@zsuzhorodska.sk
    • Jana Pisková
    • Jana Piskovázástupca nepedagogických zamestnancovjana.piskova@zsuzhorodska.sk
    • MVDr. Daniela Antolová
    • MVDr. Daniela Antolovázástupca rodičov
    • Mgr. Mária Hosová
    • Mgr. Mária Hosovázástupca rodičov
    • Ing. Martina Levkutová
    • Ing. Martina Levkutovázástupca rodičov
    • MUDr. Jaroslav Rosenberger
    • MUDr. Jaroslav Rosenbergerzástupca rodičov
    • Ing. Jozef Bernát
    • Ing. Jozef Bernátzástupca zriaďovateľa
    • Ing. Roman Nagy
    • Ing. Roman Nagyzástupca zriaďovateľa
    • Mgr. Magdaléna Palková
    • Mgr. Magdaléna Palkovázástupca zriaďovateľa
    • Ing. Ivan Šramko
    • Ing. Ivan Šramkozástupca zriaďovateľa