• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Medzinárodné kolo

   • Zoey Sophia Pápay
   • 6. miesto
   • Venice Open, Taliansko
   • Medzinárodné kolo
   • Šport - Golf
   • Jose Andres Cordova Belduma
   • 5. miesto
   • Motokáry - Vysoké Mýto, ČR
   • Medzinárodné kolo
   • Šport
   • Jose Andres Cordova Belduma
   • 4.miesto (42 bodov)
   • Motokáry - Třinec, ČR
   • Medzinárodné kolo
   • Šport
   • Jose Andres Cordova Belduma
   • 4.miesto (35 bodov)
   • Motokáry
   • Medzinárodné kolo
   • Šport
   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie