• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Okresné kolo

    • Alexandra Kasardová

    • čestné uznanie v kategórii žiaci I. stupňa
    • Najkrajší sen · Okresné kolo · 2021/2022
  • 2020/2021

  • Medzinárodné kolo

    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 3. miesto
    • Majstrovstvá SR · Medzinárodné kolo · 2020/2021
    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 4. miesto
    • Majstrovstvá SR · Medzinárodné kolo · 2020/2021
    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 21. miesto
    • Majstrovstvá ČR · Medzinárodné kolo · 2020/2021
  • Celoštátne kolo

    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 1. miesto
    • Slovenský kartingový pohár · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 4. miesto
    • Slovenský kartingový pohár · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

  • Medzinárodné kolo

    • Zoey Sophia Pápay

    • 6. miesto
    • Venice Open, Taliansko · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 5. miesto
    • Motokáry - Vysoké Mýto, ČR · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 4.miesto (42 bodov)
    • Motokáry - Třinec, ČR · Medzinárodné kolo · 2019/2020
    • Jose Andres Cordova Belduma

    • 4.miesto (35 bodov)
    • Motokáry · Medzinárodné kolo · 2019/2020
   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie