• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

    • Martin Biák

    • 1. miesto
    • Kia Golf cup Motor CAR Košice · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Jakub Gužik

    • Najlepší hráč turnaja
    • Turnaj prípraviek · Regionálne kolo · 2021/2022
  • Medzinárodné kolo

    • Filip Nehoda

    • 2. miesto
    • Medzinárodný basketbalový turnaj · Medzinárodné kolo · 2021/2022
  • Celoštátne kolo

    • Filip Nehoda

    • Najlepší strelec turnaja
    • Majstrovstvá SR · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Filip Nehoda

    • All Stars výber
    • Majstrovstvá SR · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Viktor Vojtko

    • 1. miesto
    • Grimmy Dance Cup · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Viktor Vojtko

    • 3. miesto
    • Majstrovstvá SR · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanda Vašková

    • 1. miesto - 100 m prsia
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanda Vašková

    • 1. miesto - 200 m prsia
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanda Vašková

    • 2. miesto - 100 m znak
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanda Vašková

    • 2. miesto - 200 m znak
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanda Vašková

    • 2. miesto - 50 m motýlik
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanda Vašková

    • 2. miesto - 100 m polohový pretek
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Vanda Vašková

    • 3. miesto - 50 m voľný spôsob
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Samuel Korim

    • 3. miesto - 100 m znak
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Samuel Korim

    • 3. miesto - 200 m znak
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Samuel Korim

    • 3. miesto - 100 m motýlik
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Alexandra Spišáková

    • 3. miesto - 200 m motýlik
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Marion Rita Kouassi

    • osobné rekordy
    • VC Dolného Kubina - Žinčicový míting · Celoštátne kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Alexandra Kasardová

    • čestné uznanie v kategórii žiaci I. stupňa
    • Najkrajší sen · Okresné kolo · 2021/2022
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie