• Žiacka školská rada 

     pracuje v školskom roku 2021/2021 pod vedením Mgr. Jany Nimcovej. 

     ŽŠR tvorí koordinátor a zástupca triedy (4. - 9. ročník).

     Meno a priezvisko Funkcia, trieda
     Tobias Cienky Predseda ŽSR, IX.A
     Sofia Becková Podpredseda, IX.A
     Alex Smolák VIII.S
     Natália Vaľová VIII.A
     Patrik Cienky VII.S
     Bibiána Halasová, Miriam Levkutová VII.A
     Teo Adam Gabera VI.S
     Lukáš Mrážik VI.A
     Vanda Vašková V.S
     Radoslav Paljus V.A
     Sofia Mihalovičová IV.B
     Ondrej Mrážik IV.A

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie