• Žiacka školská rada 

     pracuje v školskom roku 2021/2021 pod vedením Mgr. Jany Nimcovej. 

     ŽŠR tvorí koordinátor a zástupca triedy (4. - 9. ročník).

     Meno a priezvisko Funkcia, trieda
     Tobias Cienky Predseda ŽSR, IX.A
     Sofia Becková Podpredseda, IX.A
     Alex Smolák VIII.S
     Natália Vaľová VIII.A
     Patrik Cienky VII.S
     Bibiána Halasová, Miriam Levkutová VII.A
     Teo Adam Gabera VI.S
     Lukáš Mrážik VI.A
     Vanda Vašková V.S
     Radoslav Paljus V.A
     Sofia Mihalovičová IV.B
     Ondrej Mrážik IV.A