• Žiacka školská rada

     pracuje v školskom roku 2022/2023 pod vedením Mgr. Jany Nimcovej. 

     ŽŠR tvorí koordinátor a zástupca triedy (4. - 9. ročník).

     Meno a priezvisko Funkcia, trieda
     Florián Jokeľ Predseda ŽP, IX.A
     Liliana Bilíková Podpredseda, VII.S
     Patrik Cienky športový referent, ekologická a zberová komisia, VIII.S
     Miriam Levkutová kultúrny referent, VIII.A
     Marion Kouassi kultúrny referent, VII.S
     Lukáš Mrážik zapisovateľ, VII.A
     Christián Grečko zapisovateľ, VIII.A
     Ema Lavušová IX.S
     Vanesa Rozmušová IX.A
     Radoslav Paljus VI.A
     Ondrej Mrážik V.A
     Žofia Lorková IV.A