• Novinky

     • Online triedne aktívy

      ZŠ Užhorodská pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na online triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia v týždni od 24.01. - 28.01.2022.

      Čas a link pripojenia po jednotlivých triedach Vám bude doručený triednou učiteľkou.

      #vasauzhorodska

     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.7

      Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022.

      BEZPRÍZNAKOVOSŤ : po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

     • #bluemonday

      Aj keď je #bluemonday mýtom, neznamená to, že sa nemôžeme cítiť zle. Dôležité je, čo s tým hodláme urobiť práve dnes.
     • Návrat do školy 10. januára 2022

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      v súvislosti s otvorením školy a školského klubu detí odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že sa budeme naďalej riadiť podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

      Prosíme, nezabudnite poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti, aby sme sa v pondelok ráno vyhli nedorozumeniam (povinné pre každého žiaka i zamestnanca školy).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Ucelený školský systém ASC

    • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

  • Zvonenia

   Streda 26. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje


  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie