• Dobrovoľné testovanie na začiatku a v priebehu školského roka 2021/2022

      - Kloktacie testy na začiatku školského roka 2021/2022

       - Antigénové samotesty na domáce testovanie v priebehu školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia žiakov,

      čaká nás nový školský rok 2021/2022, ktorý bude, istým spôsobom, opäť poznačený prebiehajúcou pandémiou. V súvislosti s otvorením nového Vás informujeme o možnostiach, ktoré majú všetci žiaci našej školy (neočkovaní, očkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19):

      1. Dobrovoľné testovanie žiakov PCR kloktacími testami - výplachom ústnej dutiny Predpokladaný termín realizácie testovania: 2.9. – 5.9.2021 (presný termín realizácie testovania, bude oznámený  až po dohode so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje dodanie a vyhodnotenie testov. Rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí prejavia záujem o dobrovoľné testovanie svojho dieťaťa, poprosíme potvrdiť záujem cez školský informačný portálu Edupage). Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 do 12:00 prostredníctvom Edupage – v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu / Udelenie súhlasu dotknutej osoby (šk. rok 2021/22).

       2. Dobrovoľné domáce samotestovanie žiakov antigénovými testami. Pokiaľ sa rodičia/zákonní zástupcovia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania antigénovými testami, odporúča sa realizovať každý pondelok a štvrtok pred nástupom dieťaťa do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 do 12:00  prostredníctvom Edupage – v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o domáce samotesty. O presnom termíne distribúcie testov rodičom/zákonným zástupcom žiaka budete informovaní prostredníctvom Edupage.

       Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov I. ročníka a žiakov, ktorí prestupujú do našej školy z iných škôl od 1. septembra 2021 dostali na mail prihlasovacie údaje do školského informačného portálu Edupage v priebehu dnešného dňa. Prihlasovacie údaje boli poslané notifikačným e-mailom.

       

      Po 25.8.2021 po 12:00 už nebude možné požiadavky na testovania  akceptovať.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

       

      S pozdravom vedenie školy