• Po prázdninách prezenčne 1. stupeň a ŠKD

     • Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ od 1. 3. 2021 obnovuje školské vyučovanie:

      1. 
      a) v materských školách,
      b) základných školách na prvom stupni,

      2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školv y okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

      obnovuje prevádzku:

      a) školských klubov detí,
      b) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode;

      za podmienok uvedených v materiáli „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.

     • Valentínska súťaž!

     • ❤️ VALENTÍNSKA SÚŤAŽ! ❤️

      Príležitosť pre všetky kreatívne ruky s veľkým srdcom ❗

      Vytvor valentínsky pozdrav do 18.00 14teho februára, postni ho na našu FB stránku (mladší žiaci poproste starších súrodencov alebo rodičov o pomoc), získaj najviac like-ov a vyhraj Valentínku od riaditeľa školy, ktorá Ti príde priamo domov na Tvoju adresu! 😍

      S láskou,

      VasaZSUzhorodska ❤️

     • Poď sa testovať

     • Mobilné odberné miesto MOM na našej škole 12.2.-14.2.2021

      Čaká Ťa skvelý odberný tím.

      #zsuzhorodska

      #pomahajmespolocne

     • Dôležitý oznam - POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ!

     • PREZENČNÉ VYUČOVANIE pre 1. - 4. ročník SA NEOBNOVUJE!  ZDRAVIE ŽIAKOV JE PRVRADÉ.

      V zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8. 2. 2021 NEOBNOVUJE vyučovanie v našej škole, a to DO ODVOLANIA.

      V prevádzke naďalej ostáva celodenný ŠKD a ŠJ pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

      RNDr. Mikuláš Tóth

      riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • Prihlásenie