• Zápis do 1. ročníka

    •                                                       

     Vážení rodičia,

     ďakujeme, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu.

     Zápis prebieha v termínoch :

     16. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
     17. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
     18. apríla 2020 od 08.00 do 12.00 hod.

     Zápis prebieha primárne elektronicky.

                          KLIKNÚŤ - VYPLNIŤ - ODOSLAŤ
      

     Elektronická prihláška:          https://zsuzhorodska.edupage.org/register/

      

     - Vyplniť novú prihlášku.
     Údaje prosíme vypisovať aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) podľa rodného listu dieťaťa. Ak niektorú kolónku neviete vyplniť, napíšte tam ľubovoľný znak (napr. -), aby Vás systém pustil dokončiť vypísanie prihlášky.
     Ak ste už prihlášku vypísali, nie je potrebné vypisovať novú prihlášku, nie je potrebná ani Vaša osobná účasť na zápise


     Osobný zápis je prioritne určený pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu, a preto nemôžu vyplniť elektronickú prihlášku. Osobný zápis prebieha bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Vtedy je potrebné doniesť rodný list dieťata a OP zákonných zástupcov.

     O spôsobe doručenia ďalších dokumentov Vás budeme včas informovať. 

      

     Bližšie informácie k elektronickému zápisu získate aj na stránke MŠVVaŠ: http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs/