• Zápis do 1. ročníka

    • yes  
     Videá:
     O škole: Comp_1_1.mp4
     Príďte k nám: pozvanka_do_skoly.mp4   
      
      
     Vážení rodičia,
      

     zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termínoch:

     09. 04. 2021 v čase: 14.00 h - 18.00 h,
     10. 04. 2021 v čase: 08.00 h - 12.00 h.

     Zapisujú sa deti, ktoré:

     • boli narodené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015,
     • mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky.
      
     Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:
     • elektronický zápis,
     • osobný zápis.

      

     Budete_mat_prvaka.pdf
     Desatoro_spravneho_prvaka.pdf

     Elektronický zápis

                          KLIKNÚŤ - VYPLNIŤ - ODOSLAŤ

     Elektronická prihláška:     https://zsuzhorodska.edupage.org/register/

     Vyplniť novú prihlášku.
     Údaje prosíme vypisovať aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) podľa rodného listu dieťaťa. Ak niektorú kolónku neviete vyplniť, napíšte tam ľubovoľný znak (napr. -), aby Vás systém pustil dokončiť vypísanie prihlášky.
     Ak ste už prihlášku vypísali, nie je potrebné vypisovať novú prihlášku, nie je potrebná ani Vaša osobná účasť na zápise. 

     V prípade, ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky alebo predčasné zaškolenie dieťaťa, do prílohe elektronickej prihlášky (v časti "Ostatné údaje") pridajte vyplnenú Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, resp. Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa. Prílohy k týmto žiadostiam (vyjadrenia od všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie z CPPPaP) dodáte do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     ziadost_odklad_psd.docx

     ziadost_predcasne_zaskolenie.docx


     Osobný zápis je prioritne určený pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu, a preto nemôžu vyplniť elektronickú prihlášku. Osobný zápis prebieha bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Vtedy je potrebné doniesť rodný list dieťata a OP zákonných zástupcov.

     O spôsobe doručenia ďalších dokumentov Vás budeme včas informovať. 

     Pre rodičov/zákonných zástupcov detí je formulár žiadosti o posúdenie školskej spôsobilosti dostupný aj na webovej stránke https://cpppapke.sk/news.php v časti Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie