• Vyučovanie od 02. 09. 2020

   • Vážení rodičia, milí žiaci,

     

    koniec prázdnin sa nezadržateľne blíži, a tak mi dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozval na Otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa dňa 2. septembra 2020 z organizačných dôvodov (preventívne opatrenia COVID-19) uskutoční upraveným spôsobom:

     

    2.9. (streda) Všetci žiaci musia prejsť ranným filtrom

    Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia s nasadeným rúškom a bez sprevádzajúcej osoby. Výnimka platí iba pre žiakov 1. roč., ktorých môže sprevádzať 1 dospelá osoba s rúškom po vstupnej dezinfekcii rúk.

    1. ročník              7.50  – 9.00  v triedach

    2. -  4. ročník       9. 10  - 11.00  v triedach

    5. – 9. ročník       9.30  - 11.00  v triedach

    Po rannom filtri presun žiakov do tried. Povinné rúška pre všetkých žiakov a dezinfekcia rúk, bez prezúvania sa. Program v triedach s triednymi učiteľkami podľa harmonogramu.

    Činnosť ŠKD:  pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí sa prihlásili do ŠKD začína dňom 3. 9. 2020. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame pobyt v ŠKD minimalizovať iba na nevyhnutný čas.

    Školská jedáleň: dňa 2. 9. 2020 je mimo prevádzky.

    Vydávanie obedov začína 3. 9. 2020  žiakom , ktorí odovzdali prihlášku na šk. r. 2020/2021.

    Bližšie informácie o stravovaní nájdete TU.

     Od. 3. 9.2020 nástup žiakov  do školy:

     1.– 4. roč. : 7:15 – 7:45 hod                    5. – 9. roč. : 7:45 - 8:10 hod

    Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti do 16. 09. 2020

     

    1. – 4. ročník

    5. – 9. ročník

    Príchod do školy

    7:15 – 7:45 hod

    7:45 – 8: 10 hod

    Začiatok vyučovania

    8:00 hod (podľa RH)

    8:10 hod (podľa RH)

    Obed

    Po poslednej vyuč. hodine

    Po poslednej vyuč. hodine

    ŠKD podľa oddelení

    Do 16:00 hod

     

    Dlhá ŠKD

    16:00 – 17:00 hod

     RNDr. Mikuláš Tóth


                                                                                                                       riaditeľ školy

     

     

                                                                                                                        

    ZSU_PokynyCOVID_20_21.docx

    P4-Dotaznik_a_Vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roka_(26.8.2020).docx- pri nástupe do školy (2. 9. 2020)

    P5_Opatovny_nastup_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_14_9_2020.docx - pri opätovnom nástupe po chýbaní žiaka 3 a viac dní

    ZAPISNY_LISTOK_stravnika_-_S_DOTACIOU_pre_ZS_2020_2021.docx - prihláška na stravovanie - odovzdať tr. uč. 2. 9. 2020

    Zapisny_listok_ziaka_do_SKDD.pdf - pre žiakov, ktorí budú navštevovať ŠKD

    ZS_ziadost_o_SKD.docx - pre žiakov, ktorí doteraz nenavštevovali ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie