• Prijímacie konanie do športovej triedy

    • Proces prijímacieho konania na školský rok 2023/2024:

     • Absolvovanie individuálnej prehliadky u detského alebo športového lekára (prehliadku absolvovať PRED prijímacími skúškami, v deň prijímacích skúšok odovzdať tlačivo o absolvovaní prehliadky. Akceptujeme aj lekársku prehliadku realizovanú v klube. Tlačivo: Odporucanie-vseobecneho-lekara(1).docx
     • Vyplnenie elektronickej prihlášky - prihlasovanie na štúdium v športovej triede DO 13. 06. 2023. Do poznámky uviesť, že žiadate o štúdium v športovej triede. Pre žiakov našej školy nie je nutné vypĺňať elektronickú prihlášku, podávajú iba žiadosť o štúdium v športovej triede. Tlačivo: Ziadost-sportova_trieda(1).docx
     • Absolvovanie testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. kritériá
     • Na základe výsledkov testov bude vydané rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí, resp. neprijatí žiaka do športovej triedy.

      

     Termíny:

     Talentové skúšky pre žiakov našej školy:         12. 06. 2023 o 8:30 h

     Talentové skúšky pre externých záujemcov:    16. 06. 2023 o 8:30 h