• 2 % z dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžme skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces na našej škole ZŠ Užhorodská darovaním 2% z dane!

     Zákon nám umožňuje darovať neziskovej organizácii 2 % (3 % pri dobrovoľníckej činnosti  zo zaplatenej dane z príjmov. Naše OZ pri ZŠ Užhorodská Košice, ktoré sme spoločne založili,  sa už druhý rok snaží napĺňať svoje poslanie. Aktívne podporuje skvalitňovanie nielen výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj materiálneho vybavenia našej školy. 

     Darovanie  2 %  nás nestojí nič, avšak pre OZ pri ZŠ Užhorodská Košice znamená prejav dôvery a podporu v rozvíjaní jeho aktivít v prospech našich detí.

     Využime možnosť rozhodnúť sa!

      

     Pripravili sme stručný návod ako poukázať 2 % z daní.

      

     Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

     Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, na ktorom budete mať uvedený dátum zaplatenia a výšku zaplatenej dane.

     Na základe výšky zaplatenej dane vypočítate:

     1. 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
     2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

     Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.

     Vyhlasenie_o_poukazani_2___dane.pdf

      

     Údaje o našom OZ:

     Názov: OZ pri ZŠ Užhorodská Košice

     IČO:     54310326

      

     Vyplnené tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani, v prípade dobrovoľníckej činnosti aj s Potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte daňovému úradu do 30. apríla 2024.

     Právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami 

     Vyplňte riadne daňové priznanie, vypočítajte si 1 % z dane z príjmov právnickej osoby a vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo vo vašom daňovom priznaní s údajmi OZ pri ZŠ Užhorodská Košice.

     V prípade otázok, či pomoci pri poukázaní 2 %  OZ pri ZŠ Užhorodská Košice, nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

     Ak ste svoje 2 % už niekomu sľúbili, môžete nám na účet poukázať dar prostredníctvom jednoduchej platby cez QR kód. Aj drobná suma pomôže skvalitniť podmienky detí v škole už v tomto školskom roku.

      

      

     Vaše OZ pri ZŠ Užhorodská Košice