• Tréneri v škole

    • Naši najmladší žiaci si môžu vyskúšať na hodinách telesnej  výchovy niečo nové pod dohľadom skúsených trénerov. Od školského roka 2020/2021 sme  privítali iniciatívu, ktorej národným ambasádorom je bývalý profesionálny športovec a slovenský reprezentant v tenise Karol Kučera.

     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PROGRAMU

     Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej a športovej výchovy na 1. stupni základnej školy.

     Žiaci sa zoznamujú s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách.

     Zároveň je kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov.

     Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

     - základy lokoocie: atletika, gymnastika,

      

     - loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy,

     - rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy.