• Unicef

    • Tento školský rok sa zúčastníme aj my zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá sa uskutoční 25. mája 2020. 

     Motto tohtoročnej zbierky: "Nikto by nemal hladovať".
     Výnos zbierky MODRÝ GOMBÍK 2020 bude venovaný deťom, ktoré trpia hladom a podvýživou.

     Smutné fakty:

     • Na svete je 200 miliónov detí ohrozených podvýživou. Zanecháva na deťoch celoživotné následky.
     • Podvýživa denne zabíja 7 500 detí.
     • UNICEF dokáže zachrániť 95 % detí  trpiacich podvýživou.
     • Špeciálna nutričná výživa dokáže vyliečiť dieťa trpiace akútnou podvýživou v priebehu 4 - 6 týždňov.

     Paradoxné je, že žijeme v dobe, keď dokážeme vyprodukovať dostatok jedla pre všetkých: viac ako 672 miliónov dospelých a 338 miliónov detí trpí obezitou.
     Pridajte sa k nám aj tento rok a zaregistrujte Vašu školu do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2020. Spolu tak pomôžeme deťom, ako je malá Fatima, vrátiť na tváričky úsmev.
      

     Tešíme sa na spoluprácu pri našej krásnej misii pomoci deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.

     !!!!  Usilujem sa o získanie titulu, škola priateľská k deťom.

     ŠTYRI KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU
     ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2019/2020
      

     1. Urobíte niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí (sledujte našu webstránku, na ktorej budeme publikácie postupne dopĺňať).
     2. Zapojíte sa do 16. ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky putujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.
     3. Vyplníte evaluačný formulár, ktorý Vám budeme zasielať v 2. polroku. Dozvieme sa tak o Vašich skúsenostiach, nápadoch a budeme môcť náš program pripravovať na mieru Vašim potrebám :-).
     4. Deti zorganizujú na škole akciu (napr. divadelné predstavenie, predaj oplátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcii získajú budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      

     Dohovor o právach dieťaťa: dohovor_o_pravach_dietata.pdf