• Viem, čo zjem

    • O čom je projekt „Viem, čo zjem“?

     Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku v školskom roku 2019/2020 štartuje už štvrtý ročník. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR a Společnost pro výživu. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 3. – 7. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Pre prihlásené triedy sú pripravené dve kolá zaujímavých prednášok o správnej výžive. Realizované budú formou interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy, ktoré školy dostanú k dispozícii. Všetky prednášky sú od tohto roku dostupné v tlačenej, ale aj digitalizovanej forme. Navyše, žiaci sa budú môcť počas trvania projektu navyše dobrovoľne zapojiť do dvoch kôl súťaží, pričom budú mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny pre seba aj školu.

      

     Ako bude projekt prebiehať?

     Projekt „Viem, čo zjem“ pozostáva z dvoch povinných kôl prednášok a dvoch kôl dobrovoľných súťaží.

     Prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Hygiena potravín. Prostredníctvom zábavných aktivít a diskusie žiaci preskúmajú, ako zaistiť neškodnosť potravín, ako chrániť svoje zdravie a vyvarovať sa vďaka správnej hygiene rôznym chorobám. Vďaka lekcii sa žiaci naučia aj to, ako a na akých miestach by mali správne potraviny skladovať a ako s nimi hygienicky pracovať. Navyše, oboznámia sa aj so zložením jednotlivých potravín či trvanlivosťou, ktorá je zobrazovaná na zadnej strane obalov. Škola si po dohode s organizátorom projektu dohodne termín prednášky, ktorá sa uskutoční priamo v škole. Prednáška bude samostatne prezentovaná pre žiakov 3. a 4. ročníkov a zvlášť pre 5., 6. a 7. ročníky. 


     Vyučovacia hodina s pedagógom školy. Školy zorganizujú s prihlásenými triedami vyučovaciu hodinu, ktorá bude pokračovaním úvodnej témy. Školy si budú môcť vybrať jednu z troch tém: „Vyvážená strava“, „Ovocie a zelenina“, „Riziká nevhodnej stravy“, "Pitný režim" a "Energia". Metodika a materiály na stiahnutie v tlačenej, ale aj v digitalizovanej forme budú školám sprístupnené po prihlásení na webovej stránke www.viemcozjem.sk, v sekcii "tlačené materiály na stiahnutie" alebo "digitalizované materiály na stiahnutie".
      

     Súťaže

     Aby téma zdravej výživy zaujala deti dlhodobo, pripravili sme si pre deti aj dve kolá dobrovoľných súťaží (kreatívna súťaž a pohybová aktivita). Okrem vecných cien pre najúspešnejšie triedy v individuálnych kolách súťaži majú deti možnosť hrať o hlavnú výhru. Žiaci budú za jednotlivé aktivity zbierať body, ktoré sa pripíšu do celkového bodovania školy. Hlavnou cenou v celoročnej súťaži je príspevok na cvičebné pomôcky pre víťaznú školu v hodnote 500 eur, aby sa aj takouto formou podnietili pohybové aktivity žiakov v škole. 
      

      

     Spoločne za zdravšiu výživu detí

     Projekt „Viem, čo zjem“ je štvrtým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

     Do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids sa od roku 2009 zapojilo už 84 krajín, vrátane krajín Európskej únie. Doposiaľ sa ho zúčastnilo približne 8 miliónov detí. Kľúčom k úspechu programu je aj kvalita expertných tímov, ktorí vzdelávacie materiály a osnovy neustále rozvíjajú, aby spĺňali špecifické potreby miestnych komunít.

     „Viem, čo zjem“ reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky živín či obezita. Projekt je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

     Nestlé Slovensko verí, že vďaka projektu „Viem, čo zjem“ si deti osvoja zásady zdravej výživy a nadobudnuté informácie budú pre ne prospešné nielen teraz, ale aj v budúcnosti.