• Krízová linka

    • Milí žiaci, rodičia a pedagógovia.

      

     Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s  klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

      

     Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

      

     V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

     Kontaktný e-mail: trebunakova.centrum@gmail.com

      

     v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

      

      

     Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

      

      

      

      

     PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.

                                                                                a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

      

     Patronátny psychológ: PhDr. Martina Trebuňáková

     Kontaktný e-mail:         trebunakova.centrum@gmail.com

     v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

      

     Školský psychológ : Mgr. Iveta Lukáčová

      Kontaktný e-mail: iveta.lukacova@zsuzhorodska.sk

      v utorok  v čase od 9:00 do 15:00 hod.

      

      

     Krízová linka:  VÚDPaP, Bratislava:

     Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, linka: 02 4488 1649

     (pracovné dni od 9:30 do 14:30 hod.)

     Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883

     (pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod.)