• PhDr. Slavomíra Trebuňáková

    • Absolventka jednoodborového štúdia psychológie, je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku, s praxou z viacerých psychologických oblastí. V minulosti pôsobila ako školská psychologička v prostredí ZŠ, poradenská psychologička v  Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie a v ambulancii klinickej psychológie, kde jej hlavnou činnosťou bola diagnostika a psychoterapia. Jej hlavným zameraním je športová psychológia, koncept motivácie k výkonu, mentálna príprava, rozvoj športovcov, no tiež práca s rodinným systémom, či už pri výskyte ťažkostí alebo za účelom napredovania.

      

     Konzultačné hodiny:

     Pondelok 7:30 - 15:00

     Streda     7:30 - 15:00

     Štvrtok     7:30 - 15:00

     Piatok      7:30 - 11:00

     v prípade potreby po dohode aj v inom čase.

      

     Kontakt: slavomira.trebunakova@zsuzhorodska.sk

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie