• Desatoro správneho prváka

    • Vážení rodičia,

     ak máte doma budúceho prváčika, pozorne si prečítajte nasledujúcich 10 bodov a porovnajte ich s umom vašej ratolesti. V podstate vystihujú tzv. školskú spôsobilosť dieťaťa. Ak vo väčšine bodov vaše dieťa obstojí, spĺňa základné predpoklady, aby obstálo aj v školských laviciach.

     Ak nie sú uvedené spôsobilosti u neho ešte samozrejmosťou, pozorne si prečítajte nasledujúcich 10 bodov a porovnajte ich s umom

     vašej ratolesti. V podstate vystihujú tzv. školskú spôsobilosť dieťaťa. Ak vo väčšine bodov vaše dieťa obstojí, spĺňa základné predpoklady, aby obstálo aj v školských laviciach.

      

     Desatoro pre budúcich prváčikov

     1. Poznám svoje meno a priezvisko, viem, ako sa volajú rodičia.
     2. Viem sa obliecť aj prezliecť do cvičebného úboru, a to tak rýchlo, aby nikto z mojich kamarátov na mňa nemusel čakať. Viem si zaviazať šnúrky na topánkach.
     3. Viem odložiť knižky, pastelky a hračky tam, kam patria.
     4. Poznám farby - červenú, modrú, zelenú, žltú, hnedú, čiernu.
     5. Dokážem kresliť ceruzkou i maľovať farbami (nakresliť človeka, obkresliť geometrické obrazce a iné znaky).
     6. Viem vystrihnúť obrázok nožnicami.
     7. Viem pozdraviť, poprosiť a poďakovať.
     8. Dokážem pozorne počúvať rozprávanie ticho a v pokoji, správne vyslovujem a rád(a) rozprávam.
     9. Viem spočítať prsty na rukách, odpočítať cukríky do 5.
     10. Poznám svoju adresu.

      

     Ak nie sú uvedené spôsobilosti u neho ešte samozrejmosťou, poraďte sa o jeho nástupe do školy s učiteľkou MŠ alebo so psychológom v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

      

     Mladšie dieťa je oveľa viac ohrozené školským neúspechom a prinajmenšom musí vynakladať ďaleko väčšiu námahu, aby dosiahlo výsledky porovnateľné so staršími vrstovníkmi. Ak sa k tomu ešte iný problém (napr. citová labilita, ťažká prispôsobivosť, problémy vo vyjadrovaní a pod.), je ohrozené i preťažením nervovej sústavy a s tým spojenými ťažkosťami. V takýchto a podobných prípadoch je namieste umožniť dieťaťu odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok.

     Ak sa rok, ktorý dieťa dostane k dobru rozumne využije, poskytuje mu čas, aby zosilnela a dozrela jeho nervová sústava. Takéto dieťa ľahšie unesie nároky školskej dochádzky.

      

     Logopédia

      

     Pre Vaše spádové územie poskytuje tieto služby:

     CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

     Zuzkin park 10, 040 11   K o š i c e,

      055/ 787 16 11, 787 17 11

     0911 030 930

     Elokované pracovisko Galaktická 11, 040 12   K o š i c e

      055/ 674 36 30, 0911 193 930