• Pozitívna klíma školy

    • Dôverujeme deťom a snažíme sa, aby aj oni dôverovali nám. Kladieme dôraz na vnútorné pohodlie dieťaťa,  rešpektujeme jeho osobnosť. Vyzdvihujeme jeho kladné vlastnosti pred ostatnými žiakmi, oceňujeme snahu a vôľu dieťaťa a podporujeme ho v sebazdokonaľovaní sa.

     Učíme deti rozlišovať smiech a posmech, rozvíjame ich zdravé sebavedomie.

     Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, diskutovať, no zároveň tolerovať svoje okolie.

     Náš  cieľ bude naplnený vtedy, ak absolventi našej   základnej školy budú šťastní, zdraví, prirodzení, sebavedomí, empatickí a láskaví v prvom rade k sebe a k svojmu okoliu. To sú základy - korene,  na ktorých môžu stavať a rásť celý život.

     Kolektív Základnej školy Užhorodská 39, Košice

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie