• Pozitívna klíma školy

    • Dôverujeme deťom a snažíme sa, aby aj oni dôverovali nám. Kladieme dôraz na vnútorné pohodlie dieťaťa,  rešpektujeme jeho osobnosť. Vyzdvihujeme jeho kladné vlastnosti pred ostatnými žiakmi, oceňujeme snahu a vôľu dieťaťa a podporujeme ho v sebazdokonaľovaní sa.

     Učíme deti rozlišovať smiech a posmech, rozvíjame ich zdravé sebavedomie.

     Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, diskutovať, no zároveň tolerovať svoje okolie.

     Náš  cieľ bude naplnený vtedy, ak absolventi našej   základnej školy budú šťastní, zdraví, prirodzení, sebavedomí, empatickí a láskaví v prvom rade k sebe a k svojmu okoliu. To sú základy - korene,  na ktorých môžu stavať a rásť celý život.

     Kolektív Základnej školy Užhorodská 39, Košice