• Ako dištančné vzdelávanie vplýva sa sociálno-emocionálny well-being Vášho dieťaťa?
     • Ako dištančné vzdelávanie vplýva sa sociálno-emocionálny well-being Vášho dieťaťa?

     • 19.11.2020 10:37
     • Krátky prehľad dôsledkov dištančného vzdelávania a možností, ako Vášmu dieťaťu pomôcť.
     • Čo všetko sa mení?
      • Denná rutina detí je narušená
      • Športové a iné voľnočasové aktivity sú zrušené
      • Sociálne interakcie sú obmedzené na minimum, často len na členov rodiny, ak majú štastie, tak sa občas vidia so spolužiakmi a kamarátmi cez videohovor


      Áno, dospelý človek čelí týmto problémom tiež, avšak na jeho strane je emocionálna zrelosť a schopnosť nadhľadu.


      Ako rodičia trávime veľa času uisťovaním sa, že naše deti zvládajú distančné štúdium. Dozeráme na to, aby boli najedené, neboli smädné, že si nové učivo dôkladne prečítali, zopakovali. Je však potrebné zhodnotiť aj sociálno-emocionálny stav dieťaťa a pokúsiť sa vytvoriť príležitosti pre jeho sociálno-emocionálny rast aj počas tohto obdobia.


      "Najlepší spôsob ako nahliadnuť do prežívania detí je opýtať sa ich."


      Pre niekoho je tento spôsob najľahší, pre niekoho je to náročná cesta. Pozvite svoje deti k rozhovoru o ich pocitoch a strachoch. Porozumenie svojim emóciám je dôležitým aspektom emocionálneho vývinu a jeho rast môžeme podporiť práve tým, že deťom pomôžeme ich vlastné emócie pomenovať. Snažte sa tiež odolať potrebe vysvetľovať im, ako “by sa mali” cítiť. Počúvajte a prijímajte ich emócie bez ich kritizovanie či označovania za nevhodné. 

      Niektoré deti nebudú vedieť alebo nebudú chcieť pomenovať svoje pocity. Nezúfajte, aj tu existuje ďalšia cesta ako do ich emocionálneho prežívania nahliadnuť. 

      Koľkí z Vás si za posledné týždne všimli zmeny v správaní alebo v náladách Vášho dieťaťa? Sebaregulácia je ďalším elementom sociálno-emocionálneho vývinu, ktorý v sebe zahŕňa aj prácu s emóciami a reguláciu správania, zvlášť keď čelíme ťažkým situáciám alebo zmenám. Zvýšené prejavy hnevu, iritability, utiahnutie sa, väčšia citova naviazanosť na rodiča, zmeny v stravovaní alebo spánku môžu naznačovať, že dieťa podvedome prežíva náročné emócie a nevie ako ich má primerane vyjadriť.      Ako vieme deťom v tomto čase pomôcť my? Ako podporiť ich sociálno-emocionálny vývin?
      • Udržiavajte stereotyp a rytmus dňa, vytvorte pre ne rutinu, na ktorú sa môžu spoľahnúť.
      • Považujte za nevyhnutné tráviť s Vašim dieťaťom kvalitný čas a tak mu poskytnúť pocit bezpečia.
      • Vytvárajte pravidelne veku primeranú možnosť byť v kontakte s rodinou a kamarátmi prostredníctvom videohovorov, telefonátov alebo písania si.
      • Buďte často spoločne v prírode, pravidelne sa pohybujte.
      • Povzbudzujte ho, aby si stanovovalo ciele, na ktorých chce počas tohto obdobia pracovať (zlepšiť sa v diktátoch, zrýchliť násobilku, vylepšiť techniku na gitare,...). Možno sa chce naučiť niečo úplne nové, podporte ho v týchto činnostiach.
      • Dajte svojmu dieťaťu niečo zábavné, na čo sa môže tešiť. Naplánujte si herný večer, menu, ktoré spoločne uvaríte, či predstieraný výlet na exotické miesto. 
      • Nabádajte ho k tomu, aby si viedlo denník/blog, kde zaznamenáva svoje pocity a myšlienky.

       

      PhDr. Slavomíra Trebuňáková
       

     • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie