• Škola sa nachádza v oranžovej fáze !!!

     • Na základe Rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje plniť karanténne opatrenia u žiakov III.B triedy.

      V súvislosti s výskytom COVID-19 u zamestnanca zariadenia a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam: Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov III.B triedy do 10. 11. 2020.

       

      Ďakujeme za porozumenie

      RNDr. Mikuláš Tóth

     • ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA


     • Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../ 

      Zdroj: fb stránka ministra školstva

      Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfe_od_1_11_2020.pdf​​​​​​​

     • Čističky vzduchu v našej škole - na bezpečnosti žiakov záleží

      • Bezpečnosť žiakov je prvoradá, preto sme zakúpili čističky vzduchu  a umiestnili ich pri vchode do školy a do priestorov jedálne, kde sme bez rúšok.
      • AIR PURIFIER AF 100 
      • Silný motor potrebuje len niekoľko minút pre zásobovanie miestností do 100 m² čistým vzduchom.
      • Zariadenie  je mobilné a možno s ním vďaka robustným kolieskam bez námahy pohybovať a premiestniť ho do inej miestnosti.
      • Čistička je vybavená strieborným filtrom, ktorý ponúka veľmi široké spektrum účinnosti, čím pokrýva všetky požiadavky pre cielenú elimináciu baktérií, pachov, alergénov alebo prchavých organických zlúčenín.
      • Pre priebežnú kontrolu vzduchu v miestnosti a riadenie automatického režimu je integrovaný laserový senzor.

      Vaša ZŠUžhorodská

     • Aktuality

     •  

        

      Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu aj druhý stupeň ZŠ.

      👉 Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

      👉 MŠ a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.

      👉 Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia.

      Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

      Zdroj: Minister školstva

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 12.10.2020

     • POKYNY

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Základnej škole Užhorodská 39, Košice  pre školský rok 2020/2021

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 12.10.2020

      1. Naďalej platia opatrenia vydané v dokumente Pokyny upravujúce postup  a  podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach pre školský rok 2020/2021 (platné od 1.9.2020 a po aktualizovaní 16.9.2020 a 19.9.2020).

       

       

      Prevádzka školy bude organizovaná v zmysle manuálu MŠ VV a Š SR s názvom Semafor. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od pondelka 12.10.2020 nariaďuje povinnosť nosiť rúška všetkým žiakom na 1. aj 2. stupni základných škôl počas celého dňa v interiéri aj extérieri.

       

      POTREBNÉ INFORMÁCIE: Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári. Pri vstupe do budovy školy bude realizovaný náhodný ranný filter, následne odchádzajú žiaci do tried.

      1. Príchod do školy a pohyb pred školou

       

      1. - 4.roč. : 7:00 - 7:45               5. – 9. roč.: 7:30  - 7:55

       

      1.-  4.ročník:  Ranná družina – sa ruší, žiaci odchádzajú do tried      

                                           7:00 - 7:45   -     Príchod do školy

                                          8:00  -  Vyučovanie podľa rozvrhu

                                         11:40  -  Obed, po skončí poslednej vyučovacej hodiny

                                         ŠKD – je realizovaná v  oddeleniach po triedach do 16: 00

       

          5. -  9.ročník :   7: 30  - 7: 55    -   Príchod do školy

                                     8:00  -  Vyučovanie podľa rozvrhu

                                    12:45  -  14:00     Obed

       

       

      Krúžková činnosť sa z nariadenia ministerstva ruší.

     • Nové opatrenia COVID - 19

     • V školstve to bude v najbližšom období nasledovne:

      1. MŠ budú aj naďalej otvorené.

      2. ZŠ, prvý aj druhý stupeň, pokračujú vo výučbe.

      3. SŠ prejdú od pondelka na dištančné vzdelávanie.

      RÚVZ následne vydá Opatrenie, ktorým sa zakáže:

      - Prevádzka telocviční

      - Prevádzka centier voľného času

      - Skupinová výučba v ZUŠ

      - ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ budú odporúčané.

      Následne sa tiež zrušia aj lyžiarske kurzy, plavecké kurzy, exkurzie, výlety či iné aktivity mimo školy.

      Opatrenia budú veľmi prísne v každej oblasti. Tieto majú minimalizovať stretávanie žiakov v iných skupinách mimo škôl.

      Pevne verím, že ak budeme zodpovední a počet nakazených klesne, vrátime sa čoskoro k normálnemu fungovaniu.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       minister školstva

      Zdroj foto: TASR

      Rozhodnutie_MSVVaS_11_09_2020.pdf​​​​​​​


     • Fotografovanie žiakov - portréty

     • Fotografovanie žiakov sa uskutoční dňa 7.10.2020. Fotografie budú ponúknuté vo forme  potrétovej kolekcie v cene 12,00 EUR s možnosťou zakúpenia alebo vrátenia na základe spokojnosti.

      ukážka na www.skolskafotografia.sk/pc

     • Aktuálne usmernenie výchovno vzdelávacieho procesu:

     • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

       

                                                                                                                            Bratislava 29.09.2020

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

     • Oznam

     • Dobrý deň,

      na základe pokynu a odporúčaní riaditeľky RÚVZ zo dňa 22.9.2020, Vám oznamujeme, že platí aktualizovaný manuál pre školy a školské zariadenia vydaný MŠVVaŠ dňa 16.9.2020, v ktorom sa o.i. uvádza:Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

      Podľa informácii, ktorými disponuje riaditeľka RÚVZ je predpoklad, že dané opatrenie sa predĺži do konca októbra, vzhľadom na vývoj situácie ohľadom šírenia nákazy COVID-19.

       

     • Organizácia vyučovania od 16.09.2020

     • Vážení rodičia,

      úspešne sa nám podarilo s našimi deťmi naštartovať nový školský rok. Je samozrejmé, že okrem kontaktu s našimi žiakmi je pre nás veľmi dôležitý aj kontakt s vami, rodičmi. Veď na napredovaní týchto detí zohrávate práve vy nezastupiteľnú úlohu.

      V priebehu predchádzajúcich rokov sme sa zvykli práve počas prvých septembrových dní stretnúť na plenárnom rodičovskom združení a potom ste pokračovali v triedach s triednymi učiteľmi vašich detí. Vzhľadom k sprísneným organizačným opatreniam to však tento rok vyzerá tak, že pravdepodobne klasické plenárne rodičovské združenie sa konať nebude a otázne sú aj triedne rodičovské združenia.

      Budeme musieť použiť iné "komunikačné kanály", aby sme mohli riešiť tie zásadné záležitosti, ktoré je potrebné prejsť na začiatku školského roka. Prosím, aby ste pravidelne sledovali našu školskú stránku. Triedni učitelia vás kontaktujú za účelom školských písomnosti a organizácie chodu školy.

      Od 16.09. 2020 (streda) nabiehame na klasický školský režim, čo znamená, že bude fungovať ranná ŠKD v čase od 6:30 – 7:30 a večerná ŠKD v čase od 16:00 do 17:00.

      Škola bude pre žiakov otvorená od 7:30.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa Rozvrhu hodín a stravovanie bude prebiehať v čase od 11:30 - 12:15 a 12:45 do 14:00.

      Naďalej  ostáva v platnosti zákaz používania priestorov telocviční do 20.09. 2020 a zákaz krúžkovej činnosti do konca mesiaca september. Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 5.-9. ročníka a zamestnancov školy ostáva v platnosti do konca mesiaca september.

      Všetci si držíme prsty, aby sme na zelenom svetle preplávali celým školským rokom. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.


      Spolu to zvládneme.


      Vaša Užhorodská.

      PS: Nové tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 16. 09. 2020 pri prerušení dochádzky 4 a viac po sebe idúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov -  ​​​​​​​bezinfekcnost_ziak_16_09.docx 

     • Voľné pracovné miesto

     •  

      Kategória voľného pracovného miesta: Upratovačka,  zástup počas PN

      Termín nástupu: okamžite

       

      Rozsah úväzku: 100%

      Platové náležitostiPlatové podmienky Vám budú oznámené pri osobnom pohovore.

      Ďalšie požiadavky

      - pracovitosť
      - flexibilita
      - ochota prispôsobiť sa
      - schopnosť pracovať v tíme

      Kontaktná osoba: Jana Pisková

      Telefón: 055/646 12 04, 0911 142 144

       E-mail pre zasielanie dokumentov: jana.piskova@zsuzhorodska.sk

     • Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka

     • So začiatkom školského roka 2020/21 dostanú riaditelia škôl i zákonní zástupcovia väčšie právomoci.

      Riaditelia v súvislosti s ochranou zdravia z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 môžu poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní a súčasne sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom z troch na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Vyplýva to z nového rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.8.2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke 31. 8. 2020.

      Celé znenie ROZHODNUTIA tu

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      koniec prázdnin sa nezadržateľne blíži, a tak mi dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozval na Otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa dňa 2. septembra 2020 z organizačných dôvodov (preventívne opatrenia COVID-19) uskutoční upraveným spôsobom:

       

      2.9. (streda) Všetci žiaci musia prejsť ranným filtrom

      Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia s nasadeným rúškom a bez sprevádzajúcej osoby. Výnimka platí iba pre žiakov 1. roč., ktorých môže sprevádzať 1 dospelá osoba s rúškom po vstupnej dezinfekcii rúk.

      1. ročník              7.50  – 9.00  v triedach

      2. -  4. ročník       9.10  - 11.00  v triedach

      5. – 9. ročník       9.30  - 11.00  v triedach

      Po rannom filtri presun žiakov do tried. Povinné rúška pre všetkých žiakov a dezinfekcia rúk, bez prezúvania sa. Program v triedach s triednymi učiteľkami podľa harmonogramu.

      Činnosť ŠKD:  pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí sa prihlásili do ŠKD začína dňom 3. 9. 2020. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame pobyt v ŠKD minimalizovať iba na nevyhnutný čas.

      Školská jedáleň: dňa 2. 9. 2020 je mimo prevádzky.

      Vydávanie obedov začína 3. 9. 2020  žiakom , ktorí odovzdali prihlášku na šk. r. 2020/2021.

      Bližšie informácie o stravovaní nájdete TU.

      Bližšie informácie o výučovacom procese od  3.9.2020 nájdete TU

       

       

       

       

                                                                                                                          RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                                                         riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie