• Opätovný návrat žiakov 2. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania od 08. 12. 2020

     • Podľa pokynov MŠVVaŠ, škola otvorí svoje brány žiakom 2. stupňa v prípade, ak sa aspoň 70 % žiakov s jedným rodičom (žiak + 1 rodič) pretestuje Agt alebo individuálne PCR testami. 

      Testovanie sa uskutoční 04. - 06. 12. 2020. 

      V správach pre rodičov (nutné rodičovské konto) nájdete odkaz na dotazník k tomuto prieskumu. 

      Prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka do utorka 01. 12. 2020 do 12:00 hod.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Vaša ZŠ Užhorodská 

     • Online triedne aktívy - 19. 11. 2020

     • Vážení rodičia,

      triedne aktívy sa USKUTOČNIA podľa pokynov triednych učiteliek. Zaúradoval počítačový škriatok, za čo sa Vám ospravedlňujeme ... 

      Vaša ZŠ Užhorodská 

     • Online Triedne aktívy

     • Dňa 19.11. ( štvrtok) sa uskutočnia online triedne aktívy s triednymi učiteľmi žiakov v čase medzi 15:00 - 18:00. Čas  a formu spojenia si upresníte po dohode s triednym učiteľom individuálne, každá trieda podľa vlastnej preferencie. 

       

      Tešíme sa na Vašu účasť

      Vaša ZSUzhorodska

     • Náš inkluzívny tím

     • Inkluzívny tím na našej škole je zložený zo školského špeciálneho pedagóga (chýba na forografii), školského psychológa a asistentov učiteľa. Poskytne odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom. Vďaka inkluzivnému tímu škola poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifikami a zároveň skvalitní vzdelávanie všetkým žiakom našej školy.

      Veľmi sa zo založenia inkluzivného tímu na škole tešíme.  

      Vaša ZSUzhorodska

     • Škola sa nachádza v oranžovej fáze !!!

     • Na základe Rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje plniť karanténne opatrenia u žiakov III.B triedy.

      V súvislosti s výskytom COVID-19 u zamestnanca zariadenia a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam: Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov III.B triedy do 10. 11. 2020.

       

      Ďakujeme za porozumenie

      RNDr. Mikuláš Tóth

     • ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA


     • Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../ 

      Zdroj: fb stránka ministra školstva

      Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfe_od_1_11_2020.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • Prihlásenie