• December

     • Čo nás čaká :

      školské predmetové olympiády pre II. stupeň ZŠ

      4.12 – návšteva bezobalového obchodu Mgr. Masarovičová

      4.12 Planetárium – Mgr. Jurčová, Mgr. Kuseková

      6.12 Mikuláš

      9.12. Šaliansky Maťko - 2. až 7. ročník

      10.12 Pytagoriáda P3 – P5 Mgr. Jurčová

      11.12 Pytagoriáda II stupeň ZŠ – Dr. Hricová

      11.12 Múzeum - Mgr. Polagová, Mgr. Krajňaková

      20.12 Vianočné besiedky

      Knižnica – rozvoj čitateľskej gramotnosti 5.A, 5.B, 6.A, 6.B

     • Individuálne konzultácie s vyučujúcimi

     • V dňoch 26. - 28. 11. 2019 v čase 15:00 - 18:00 h sa uskutočnia individuálne konzultácie s vyučujúcimi. Presný rozpis nájdete v sekcii Udalosti.

     • Riaditeľské voľno pre II. stupeň

     • Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 20. 11. 2019 žiakom 6. - 9. ročníka z dovodu Celoslovenského testovania piatakov. 

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Jedálny lístok

    • Piatok10. 04.
    • Zatvorené
    • Sobota11. 04.
    • Zatvorené