• žiaci

         • Novinky

         • Partneri

          • {#1508} 1
          • {#1508} 2
          • {#1508} 3
          • {#1508} 4
          • EduPage
           • Ucelený školský systém ASC

           • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

         • Zvonenia

          Utorok 26. 9. 2023
         • Fotogaléria

           zatiaľ žiadne údaje
          • NÁŠ YT KANÁL


         • Kontakty

          • Základná škola Užhorodská 39, Košice
          • +42155/646 12 04
          • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
          • 31263071
          • 2021364521
          • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
          • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
          • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
          • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
         • Prihlásenie