• Informácie pre budúcich prváčikov


            ​​​​​​​IFrame

            IFrame
            Zápis do 1. ročníka: 

            14. 04. 2023 v čase 14:00 h - 18:00 h a

            15. 04. 2023 v čase 08:00 h 12:00 h..

            Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ (aj športové triedy)

              

             Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

            TS_narodna_linka_na_pomoc_detom_v_ohrozeni-UPSVR.pdf

           • Zvonenia

            Utorok 21. 3. 2023
           • Fotogaléria

             zatiaľ žiadne údaje
            • NÁŠ YT KANÁL


           • Kontakty

            • Základná škola Užhorodská 39, Košice
            • zsu@centrum.sk
            • +42155/646 12 04
            • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
            • 31263071
            • 2021364521
            • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
            • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
            • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
            • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
            • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
            • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
           • Prihlásenie