• Novinky

              • Návrat do školy 10. januára 2022

               Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

               v súvislosti s otvorením školy a školského klubu detí odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že sa budeme naďalej riadiť podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

               Prosíme, nezabudnite poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti, aby sme sa v pondelok ráno vyhli nedorozumeniam (povinné pre každého žiaka i zamestnanca školy).

              • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021

               Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

               1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje

               a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou

              • Zbierka pre útulok

               V dňoch 9.12.2021 – 10.12.2021 bude prebiehať zbierka pre útulok opustených zvierat. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať pri vrátnici po príchode do školy.

               Ako môžete pomôcť útulku?

               granulami pre dospelé psy, šteniatka a mačky,

               ryžou, cestovinou, ovsenými vločkami, krúpami, suchým pečivom,

               salámami a konzervami pre zvieratá,

              • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

               Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

               A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje

              • Viktor Vojtko

               Žiak 3.A triedy, získal krásne 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v Hip - Hope.

               Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

              • Nové Rozhodnutie ministra školstva - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka

               ROZHODNUTIE

               Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

               Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

              • Od pondelka 4.10. žiaci v triedach počas vyučovania bez rúšok

               Dovoľujeme si vás upozorniť na novú vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest, ktorá dnes vyšla vo Vestníku vlády SR.

               Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

              • Online triedny aktív

               👉 ZŠ Užhorodská pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na 👩‍💻 online triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2021 (štvrtok) 🕗 Čas a 📩 link pripojenia po jednotlivých triedach Vám bude doručený triednou učiteľkou.😉 #vasauzhorodska🍀

              • Mimoriadne riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2021

                V súvislosti s nadchádzajúcou vzácnou návštevou pápeža Františka v našom meste a  s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a  bezpečnostnými opatreniami dňa 14.09.2021 škola  mimoriadne poskytne riaditeľské voľno v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2018 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

              • Prihlášky na stravovanie

               Záujemci o stravovanie sa v školskej jedálni môžu doručiť vyplnené a podpísané prihlášky na stravu do školskej jedálne denne v čase od 8:00 do 15:00 hod, prípadne vyplnené a oskenované (odfotené) zaslať mailom na adresu: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com alebo miriam.banikova@zsuzhorodska.sk,najneskôr 2. 9. 2021 (jeden deň pred začatím poberania stravy).

              • Dobrovoľné testovanie na začiatku a v priebehu školského roka 2021/2022

               - Kloktacie testy na začiatku školského roka 2021/2022

               - Antigénové samotesty na domáce testovanie v priebehu školského roka 2021/2022

               Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia žiakov,

               čaká nás nový školský rok 2021/2022, ktorý bude, istým spôsobom, opäť poznačený prebiehajúcou pandémiou. V súvislosti s otvorením nového Vás informujeme o možnostiach, ktoré majú všetci žiaci našej školy (neočkovaní, očkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19):

              • DOTÁCIA na stravu OD 1. 9. 2021

               Od nového školského roku 2021/2022 dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu pre žiakov ZŠ.

               Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené deti, ktoré:

               a) navštevujú ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

               b) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

           • Partneri

            • {#1508} 1
            • {#1508} 2
            • {#1508} 3
            • {#1508} 4
            • EduPage
             • Ucelený školský systém ASC

             • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

           • Informácie pre budúcich prváčikov


            ​​​​​​​IFrame

            IFrame
            Zápis do 1. ročníka: 

            14. 04. 2023 v čase 14:00 h - 18:00 h a

            15. 04. 2023 v čase 08:00 h 12:00 h..

            Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ (aj športové triedy)

              

             Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

            TS_narodna_linka_na_pomoc_detom_v_ohrozeni-UPSVR.pdf

           • Zvonenia

            Utorok 21. 3. 2023
           • Fotogaléria

             zatiaľ žiadne údaje
            • NÁŠ YT KANÁL


           • Kontakty

            • Základná škola Užhorodská 39, Košice
            • zsu@centrum.sk
            • +42155/646 12 04
            • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
            • 31263071
            • 2021364521
            • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
            • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
            • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
            • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
            • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
            • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
           • Prihlásenie