• žiaci

         • Zvonenia

          Utorok 26. 9. 2023
         • Fotogaléria

           zatiaľ žiadne údaje
          • NÁŠ YT KANÁL


         • Kontakty

          • Základná škola Užhorodská 39, Košice
          • +42155/646 12 04
          • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
          • 31263071
          • 2021364521
          • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
          • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
          • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
          • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
         • Prihlásenie