• žiaci

         • Novinky

         • Partneri

          • {#1508} 1
          • {#1508} 2
          • {#1508} 3
          • {#1508} 4
          • EduPage
           • Ucelený školský systém ASC

           • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

         • Prijímacie skúšky do športových tried (5. - 9. ročník)

          pre EXTERNÝCH žiakov

           

           

          Informácie pre budúcich prváčikov

           

          Zápis do 1. ročníka: 

          Bližšie informácie 

          Elektronická prihláška

          14. 04. 2023 v čase 14:00 h - 18:00 h a

          15. 04. 2023 v čase 08:00 h 12:00 h.

          Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ (aj športové triedy)

            

           Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

          TS_narodna_linka_na_pomoc_detom_v_ohrozeni-UPSVR.pdf

         • Zvonenia

          Streda 7. 6. 2023
         • Fotogaléria

           zatiaľ žiadne údaje
          • NÁŠ YT KANÁL