• Informácie pre budúcich prváčikov

    

    

    

   Dni otvorených dverí:

   06. 02. 2022 v čase 10:00 h - 12:00 h a 14:00 h - 16:00 h a

   01. 03. 2023 v čase 10:00 h - 12:00 h a 14:00 h - 16:00 h.

   Zápis do 1. ročníka: 

   14. 04. 2022 v čase 14:00 h - 18:00 h a

   15. 04. 2023 v čase 08:00 h 12:00 h..

   Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ (aj športové triedy)

     

    Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

   TS_narodna_linka_na_pomoc_detom_v_ohrozeni-UPSVR.pdf

  • Zvonenia

   Štvrtok 9. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • NÁŠ YT KANÁL


  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie