• žiaci

         • Novinky

            • Magický svet Juraja Jakubiska a Logické úlohy

             Do fotogalérie bol pridaný nový album Magický svet Juraja Jakubiska a Logické úlohy .

             PaedDr. Ľuboš Lukáč sa venuje práci s nadanými žiakmi už viac ako desať rokov. Žiakom 5. - 8. ročníka prišiel porozprávať o práci Juraja Jakubiska, o ich priateľstve a spolupráci s iniciatívou Rozumieme nadaným. Prostredníctvom osobných fotografií a krátkych filmov z natáčania Perinbaby 2 nám Ľuboš dovolil nazrieť hlbšie do života Juraja Jakubiska. Žiaci mali možnosť riešiť logické úlohy Logickej olympiády, ktorú každý rok Ľuboš organizuje v spolupráci s Prešovskou Univerzitou, žiaci mohli hľadať a diskutovať o riešeniach od jednoduchých úloh pre predškolákov až po náročne úlohy pre žiakov II. stupňa.

            • Botanikiáda

             24.5.2023 sa najlepší dvaja riešitelia školského kola Botanikiády zúčastnili 12. ročníka Regionálneho kola v Botanickej záhrade. Súťaž je určená výlučne žiakom piateho ročníka. Chlapci strávili zaujímavé predpoludnie, dozvedeli sa nové informácie o rastlinách, navštívili skleníky, dendrologický chodník, zasadili si vlastnú liečivú bylinku a mali možnosť navštíviť výstavu Motýle exotických trópov. Každý z nich si domov odnáša pekné darčeky, ale aj kopec nových zážitkov.

            • Talentové skúšky do športových tried

             Termíny:

             Talentové skúšky pre žiakov našej školy: 12. 06. 2023 o 8:30 h

             Talentové skúšky pre externých záujemcov: 16. 06. 2023 o 8:30 h

             Prihlášku prosíme poslať do 13. 06. 2023.

             • Absolvovanie individuálnej prehliadky u detského alebo športového lekára (prehliadku absolvovať PRED prijí
            • Potulky 7.S po stredovekých Košiciach

             Spoznali sme príbehy známych i neznámych zákutí v centre mesta a popri dejepise sme si zopakovali matematiku a geografiu. Zistili sme, že správne vypočítaný rok a určené svetové strany môžu byť celkom užitočné.

            • Letný SWAP na MDD

             Swap je podujatie, kde si môžeš vymeniť svoje kúsky oblečenia, knihy, školské a športové pomôcky.

             Výhoda je v tom, že sam/a môžeš odovzdať oblečenie a knihy a pomôcky ktoré už nepotrebuješ, ktoré ti je ľúto hodiť do kontajnera a zároveň si vybrať niečo pekné na seba na oplátku.

             Na ZŠ Užhorodská myslime ekologicky a SWAPUJEME.

            • Kurz prvej pomoci

             Do fotogalérie bol pridaný nový album Kurz prvej pomoci.

             Dňa 4.5.2023 žiaci 5.S, 7.S, 8.S a časť 5.A absolvovali dopoludnie venované prvej pomoci. V spolupráci so Slovenským červeným krížom Územným spolkom Košice-mesto mali možnosť vyskúšať si spolupracovať v tíme, konať aj samostatne, prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia, ošetriť jednoduché poranenia. Hravou a pútavou formou sa naučili základy poskytovania prvej pomoci. Osvojili si správny postup pri úkonoch zachraňujúcich život, ako sú: oživovanie, zastavenie krvácania, polohovanie, protišokové opatrenia, pretože iba pri včasnom a správnom poskytnutí prvej pomoci sa zvyšuje šanca na záchranu ľudského života.

            • ŠKD 2.A/2.B projekt - Bábätko v triede

             Týmto novým projektom chceme v deťoch rozvíjať viac ohľaduplnosti a tolerancie k druhým a voči sebe navzájom. Počas prítomnosti bábätka v triede sa deti venujú bežným aktivitám v ŠKD, pričom sa učia tichšie komunikovať medzi sebou a ich hrové aktivity sú pokojnejšie. Takto si deti rozvíjajú viac ohľ
            • Deň Zeme - aktivity

             Dňa 21.4.2023 pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) pripravili žiaci II. stupňa pod vedením p. uč. RNDr. Ingrid Hricovej pre svojich spolužiakov celý rad aktivít s environmentálnou tematikou. Deti si mali možnosť vyskúšať svoj postreh, overiť získané vedomosti, zahrať sa, či dať priestor svojej kreativite a z odpadových materiálov vytvoriť niečo zaujímavé a pekné. Veríme, že okrem maličkostí získaných za svoju šikovnosť, si odniesli aj nové poznatky o našej prírode a nutnosti jej ochrany.

            • Deň narcisov 2023

             Aj tento rok naša škola organizuje zbierku pri príležitosti Dňa narcisov - Liga proti rakovine.

             Ak máte záujem, prispejte tým, ktorí to potrebujú.

            • Triedne aktívy/individuálne konzultácie

             Dňa 18.04.2023 Vás srdečne pozývama na triedne aktívy alebo individuálne konzultácie v kmeňových triedach žiakov. Čas a formu konania stretnutia sa dozviete od triednej učiteľky prostredníctvom správy cez Edu page.

             vasazsuzhorodska

         • Partneri

          • {#1508} 1
          • {#1508} 2
          • {#1508} 3
          • {#1508} 4
          • EduPage
           • Ucelený školský systém ASC

           • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

         • Prijímacie skúšky do športových tried (5. - 9. ročník)

          pre EXTERNÝCH žiakov

           

           

          Informácie pre budúcich prváčikov

           

          Zápis do 1. ročníka: 

          Bližšie informácie 

          Elektronická prihláška

          14. 04. 2023 v čase 14:00 h - 18:00 h a

          15. 04. 2023 v čase 08:00 h 12:00 h.

          Elektronický prestup do 2.- 9. ročníka ZŠ (aj športové triedy)

            

           Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

          TS_narodna_linka_na_pomoc_detom_v_ohrozeni-UPSVR.pdf

         • Zvonenia

          Piatok 9. 6. 2023
         • Fotogaléria

           zatiaľ žiadne údaje
          • NÁŠ YT KANÁL