• Riaditeľské voľno

     • Vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne okolo nás, riaditeľ ZŠ rozhodol o dištančnej forme vzdelávania počas riaditeľského voľna. Tzn. vyučujúci budú posielať žiakom úlohy, vypracované úlohy pošlú žiaci učiteľom naspäť.

     • Možnosť krízovej intervencie cez online priestor

     •  

      CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

      Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e

      www.cpppapke.sk

       

      Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

      Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s  klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

      Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

      V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

      Kontaktný e-mail: trebunakova.centrum@gmail.com

      v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

       

      Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

       

       

       

       

      PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.

                                                                                 a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

     • OBEDY

     • Pripomínam rodičom, že deti je potrebné z obedov odhlasovať ak neprídu do školy alebo na obed. 

      Odhlasovanie je do 14:00 hod na nasledujúci deň. V prípade nepredvídaných udalostí do 8:00 hod.

      Možnosti odhlasovania: 

      1. cez EDU page do 14:00 hod na nasledujúci deň

      2. na mailovú adresu: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com

      3. formou sms na t.č. 0911 897 589

      4. zapísaním do zošita pri okienku

      5. telefonicky na t.č. 055/646 01 15 alebo 0911 897 589

       

      Ďakujem 

                                          vedúca ŠJ

     • Linky podpory

     • Krízové linky podpory VÚDPaP:

       VÚDPaP, Bratislava:

      Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, linka: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30 hod.)

      Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod.)

       

       

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu, ktoré vydalo MVVaŠ SR - aktualizácia 09. 03. 2020

     • Milí rodičia,

      množia sa prosby (posielate zákazy zo ZUŠ, športových klubov a stredných škôl), aby sme odporúčali žiakom, ktorí boli cez prázdniny v zahraničí zostať doma. Škola takéto odporúčanie vydať nemôže, nakoľko musí postupovať podľa odporúčania Ministerstva školstva.

      Citujeme:

      "Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku".

      Ostáva nám iba veriť v morálne nastavenie rodičov v snahe minimalizovať riziko ohrozenie žiakov a celého personálu školy! 🤞

      Prosíme Vás, aby ste zvážili možnosť ponechať Vaše deti v domácej karanténe, ak boli počas jarných prázdnin odcestované kdekoľvek v zahraničí. 

      Dňa 09. 03. 2020 o 10:00 h bolo stretnutie riaditeľov ZŠ s vedením mesta Košice, oddelením školstva MMK, zástupcami RÚVZ. Na ktorom boli prijaté Opatrenia pre školy v zriaďovateľskej posobnosti Mesta Košice.


      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841


      Celé znenie Usmernenia MŠVVaŠ:

      https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/  

      Opatrenia - šírenie koronavírusu, ktoré vydalo Oddelenia školstva MMK:

      Opatrenia_-_sirenie_koronavirusu.docx


        


     • Víťazstvo na Hip Hopovej súťaži UNOSTAR

     • Evka Hricová žiačka 5.A dosiahla krásny úspech na tanečnej Hip Hopovej  súťaži Unostar v podobe  3. miesta.

                                                                                                                                   Evke srdečne blahoželáme.

     • Zber papiera

     • Na známosť sa všetkým dáva, že ZBER PAPIERA nastáva :-)

      Začíname 25. februára 2020. 

      Balíček previazaný špagátom, označený menom a triedou môžete nosiť v pracovných dňoch od 7:30 - 8:00 h a od 13:00 - 14:00 h službukonajúcim žiakom a pedagógom.

      V čase pred vyučovaním a po vyučovaní nechajte svoj OZNAČENÝ balíček vo vestibule školy.

      Koľko stromov sa nám podarí zachrániť? 

       

       

     • 10-týždňový tanečný kurz - Venček

     • najbližších dňoch budeme realizovať 10-týždňový tanečný kurz pre žiakov

      II. stupňa, ktorý sa uskutoční na našej škole pod vedením tanečného trénera Erika Semana. Na kurze sa žiaci naučia základy spoločenských tancov -  Waltz, Tango, Valčík, Samba, Cha cha, Rumba, Jive, Salsa. 

     • Chrípkové prázdniny - oznámenie o poskytnutí voľna

     • Riaditeľ ZŠ Užhorodská 39, Košice v zmysle § 150, ods.5 zákona č.245/2008 ( zákon o výchove

      a vzdelávaní) poskytuje voľno pre žiakov školy v dňoch 19.02.2020, 20.02.2020 a 21.02.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti. 

      Všetci žiaci sú odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

       v škole sa stretneme 24.02.2020 v pondelok.

     • Tanečná súťaž

     • 6 párov žiakov z 1. ročníka a 3 páry žiakov z 3. ročníka z tanečného krúžku sa zúčastnia pod vedením pána Erika Semana 

      XXIV. ročníka tanečnej športovej súťaže o putovné poháre pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ.

      Súťaž sa uskutoční 14.2.2020 od 9:00 hod. v priestoroch telocvične školy Gymnázium Alejová 1.

      Držíme našim tanečníkom palce!

       

     • KARNEVAL

     • MILÍ RODIČIA,

      CHYSTAJTE PRE SVOJE DETIČKY KARNEVALOVÉ MASKY,

      PRETOŽE NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA,

      MIMORIADNA, DOBRÁ SPRÁVA,

      ŽE V STREDU 29.01.2020 BUDEME PLESAŤ A JASAŤ V NAŠEJ ŠKOLE.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Jedálny lístok

   • Štvrtok22. 10.
   • Polievka gulášová srbská (5.026) (200/220/250)
    Dukátové buchtičky s vanilkovým pudingom (15.007) (260/320/380)
    Stolová voda s príchuťou balená (1.024) (200/200/250)
    Slivky (22.015) (150/150/200)
   • Piatok23. 10.
   • Polievka krúpová mliečna (5.054) (200/220/250)
    Koložvárska kapusta (13.029) (170/220/290)
    Zemiaková kaša (17.018) (195/240/295)
    Chlieb (3.001) (50/50/70)
    Voda s ovocným sirupom s najmenej 50 % ovocnej zložky (1.026) (200/200/250)
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie