• Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      koniec prázdnin sa nezadržateľne blíži, a tak mi dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozval na Otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa dňa 2. septembra 2020 z organizačných dôvodov (preventívne opatrenia COVID-19) uskutoční upraveným spôsobom:

       

      2.9. (streda) Všetci žiaci musia prejsť ranným filtrom

      Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia s nasadeným rúškom a bez sprevádzajúcej osoby. Výnimka platí iba pre žiakov 1. roč., ktorých môže sprevádzať 1 dospelá osoba s rúškom po vstupnej dezinfekcii rúk.

      1. ročník              7.50  – 9.00  v triedach

      2. -  4. ročník       9.10  - 11.00  v triedach

      5. – 9. ročník       9.30  - 11.00  v triedach

      Po rannom filtri presun žiakov do tried. Povinné rúška pre všetkých žiakov a dezinfekcia rúk, bez prezúvania sa. Program v triedach s triednymi učiteľkami podľa harmonogramu.

      Činnosť ŠKD:  pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí sa prihlásili do ŠKD začína dňom 3. 9. 2020. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame pobyt v ŠKD minimalizovať iba na nevyhnutný čas.

      Školská jedáleň: dňa 2. 9. 2020 je mimo prevádzky.

      Vydávanie obedov začína 3. 9. 2020  žiakom , ktorí odovzdali prihlášku na šk. r. 2020/2021.

      Bližšie informácie o stravovaní nájdete TU.

      Bližšie informácie o výučovacom procese od  3.9.2020 nájdete TU

       

       

       

       

                                                                                                                          RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Zverejňujeme voľné pracovné miesta

     • V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

      Kategória voľného pracovného miesta:

      školský špeciálny pedagóg – 100% úväzok,

      školský psychológ – 50% úväzok,

      asistent učiteľa – 100%,

      Bližšie info TU

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Jedálny lístok

    • Štvrtok05. 08.
    • Zatvorené
    • Piatok06. 08.
    • Zatvorené
   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie