• Otvorenie školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      koniec prázdnin sa nezadržateľne blíži, a tak mi dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozval na Otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa dňa 2. septembra 2020 z organizačných dôvodov (preventívne opatrenia COVID-19) uskutoční upraveným spôsobom:

       

      2.9. (streda) Všetci žiaci musia prejsť ranným filtrom

      Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia s nasadeným rúškom a bez sprevádzajúcej osoby. Výnimka platí iba pre žiakov 1. roč., ktorých môže sprevádzať 1 dospelá osoba s rúškom po vstupnej dezinfekcii rúk.

      1. ročník              7.50  – 9.00  v triedach

      2. -  4. ročník       9.10  - 11.00  v triedach

      5. – 9. ročník       9.30  - 11.00  v triedach

      Po rannom filtri presun žiakov do tried. Povinné rúška pre všetkých žiakov a dezinfekcia rúk, bez prezúvania sa. Program v triedach s triednymi učiteľkami podľa harmonogramu.

      Činnosť ŠKD:  pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí sa prihlásili do ŠKD začína dňom 3. 9. 2020. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame pobyt v ŠKD minimalizovať iba na nevyhnutný čas.

      Školská jedáleň: dňa 2. 9. 2020 je mimo prevádzky.

      Vydávanie obedov začína 3. 9. 2020  žiakom , ktorí odovzdali prihlášku na šk. r. 2020/2021.

      Bližšie informácie o stravovaní nájdete TU.

      Bližšie informácie o výučovacom procese od  3.9.2020 nájdete TU

       

       

       

       

                                                                                                                          RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Zverejňujeme voľné pracovné miesta

      V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

      Kategória voľného pracovného miesta:

      školský špeciálny pedagóg – 100% úväzok,

      školský psychológ – 50% úväzok,

      asistent učiteľa – 100%,

      Bližšie info TU

   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • Prihlásenie