• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020

   • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

    Sprava_VVC_19-20.docx

    Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

    ZaVERECNa_SPRaVA_2020_2021.pdf