• Informácie k OZ pri ZŠ Užhorodská Košice

   • Rodičovské občianske združenie s názvom OZ pri ZŠ Užhorodská Košice bolo založené 21.2.2022.

    Členmi prípravného výboru boli Ing. Martina Levkutová, Lenka Lukáčová a Mgr. Mária Hosová.

    Cieľom občianskeho združenia je materiálne a finančne podporovať športové, umelecké a výchovno-vzdelávacie akIvity žiakov a materiálne vybavenie priestorov ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach.

    Predsedníčkou OZ pri ZŠ Užhorodská Košice je Ing. Martina Levkutová.

    Občianske združenie v šk. roku 2022/2023 zabezpečilo pre žiakov školy 15 notebookov Lenovo, 15 monitorov, 15 klávesníc, 15 počítačových myší, 87 kancelárskych stolov, 57 stoličiek, 56 zásuvkových kontajnerov, 46 odpadkových košov, 15 vešiakov, 2 mobilné biele tabule, 27 šatňových trojskriniek pre 81 žiakov a rôzny nábytok.

    Občianske združenie sa bude od roku 2024 uchádzať o prijímanie 2 % z dane z príjmov.

    Kontakt: ozuzhorodska@gmail.com

    Bankové spojenie: Fio banka a.s., SK54 8330 0000 0026 0235 6249

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie