• Kritériá prijatia do športovej triedy

  • Prijímacie skúšky do športovej triedy 

   Motorický test pozostáva z nasledujúcich disciplín:

   • rýchlosť ( beh 5 x 10 m)
   • koordinácia (pretekárska dráha)
   • statická sila (výdrž v zhybe)
   • výbehová sila (hod 2 ks loptou)
   • odrazová sila (skok do diaľky)
   • ohybnosť (hĺbka predklonu)
   • sila (sed-ľah za 1 min)
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie